Oświadczenie w sprawie płynności finansowej programu Erasmus


W odpowiedzi na pojawiające się w całej Europie doniesienia prasowe o ograniczeniach w finansowaniu programu „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako Narodowa Agencja programu informuje, że zgodnie z harmonogramem płatności ustalonym w umowie na rok 2012 Komisja Europejska przekazała wszystkie zaplanowane środki na działania zdecentralizowane w programie „Uczenie się przez całe życie”, w tym na program Erasmus.

FRSE wypłaciła już uczelniom 80 proc. zakontraktowanych środków tytułem zaliczek na wyjazdy studentów i kadry akademickiej w roku 2012/2013. Oznacza to, że uczelnie dysponują aktualnie funduszami na całkowite sfinansowanie mobilności studentów i wykładowców w semestrze zimowym i letnim 2012/13.

Sytuacja finansowa programu „Uczenie się przez całe życie” nie odbiega od sytuacji wszystkich innych programów i inicjatyw finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. W obecnej sytuacji gospodarczej wiele krajów Unii Europejskiej nie ma możliwości zwiększenia wpłat do wspólnego budżetu, o co apelował komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski 26 września br. na spotkaniu z przewodniczącym komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego.

Aby zminimalizować ryzyko opóźnień w dokonywaniu płatności z budżetu Unii Europejskiej wskutek stwierdzonego deficytu, Komisja Europejska podjęła kroki w celu szybszego ściągnięcia z państw członkowskich funduszy niewykorzystanych w różnych programach i przeznaczenia ich na wypłaty wymagane w pierwszej kolejności.

Program „Uczenie się przez cale życie”, w tym program Erasmus, nie jest w chwili obecnej zagrożony brakiem płynności finansowej. Według zapewnień Komisji Europejskiej służby budżetowe prowadzą działania, które powinny doprowadzić do zwiększenia finansowania tego najbardziej popularnego programu edukacyjnego.

Aktualnie prowadzone są negocjacje budżetowe dla kolejnej fazy programów na lata 2014–2020. W propozycjach dotyczących nowego programu edukacyjnego, przedstawionego pod roboczą nazwą „Erasmus dla wszystkich”, Komisja Europejska zapowiedziała zwiększenie o 70% środków na działania edukacyjne. Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną i budżetową krajów członkowskich Unii Europejskiej, należy liczyć się z ustaleniem nakładów na programy edukacyjne na niższym poziomie. Nadal jednak priorytetem pozostanie mobilność edukacyjna postrzegana jako skuteczny sposób zwiększania szans młodych ludzi na rynku pracy.

FRSE jako Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” pozostaje w bieżącym kontakcie z Komisją Europejską w celu zminimalizowania skutków ww. sytuacji na bieżącą obsługę beneficjentów programu.