Otwiera się nowa perspektywa programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021-2027


11 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus + (2021–2027).  Jednocześnie osiągnięto porozumienie w sprawie nowego Europejskiego Korpusu Solidarności (2021–2027).

Dzięki odrębnemu budżetowi w wysokości ponad 26 miliardów euro, nowy program Erasmus+ będzie nie tylko bardziej inkluzywny i innowacyjny, ale także bardziej cyfrowy i ekologiczny.

Natomiast na nową perspektywę programu Europejski Korpus Solidarności Komisja Europejska przeznaczyła ponad 1 mld euro co zapewni, co najmniej 270 000 młodym ludziom możliwość udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych i humanitarnych poprzez wolontariat lub tworzenie własnych projektów solidarnościowych.

Zapraszamy do zapoznania się  z komunikatem. [PDF]