PAJ P – Partnerstwo lokalne w praktyce


PAJP, czyli Pozaformalna Akademia Jakości Projektu, to cykl szkoleń skierowanych do liderów młodzieżowych, pragnących wzbogacić swoje dotychczasowe doświadczenie o nowe kompetencje w określonych obszarach mających wpływ na jakość projektów. Cała istota szkolenia zawarta jest w jego nazwie.

Przede wszystkim wskazuje ona na wykorzystanie pozaformalnych metod nauki jako najlepszego środka przekazywania wiedzy. Prowadzone jest w formie akademii, czyli modułowych spotkań, które każdorazowo kończą się uzyskaniem certyfikatu i które prowadzą do podniesienia jakości projektów realizowanych w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Tym razem cykl poświęcony był partnerstwu na poziomie lokalnym. Na szkolenie składały się trzy etapy: szkolenie merytoryczne, implementacja oraz ewaluacja. W trakcie etapu pierwszego uczestnicy poruszali liczne kwestie odnoszące się do pojęcia partnerstwa. Przy realizacji projektów młodzieżowych ma ono niezwykle duże znaczenie, ponieważ łatwiej jest osiągnąć sukces, mając wsparcie i pomoc ze strony innych. Jeśli dwie strony dążą do tego samego, korzystniej jest połączyć siły, niż działać w pojedynkę. Jednak aby ta współpraca układała się pomyślnie, musi zostać spełnionych kilka warunków. Właśnie nad nimi zastanawiali się kursanci. Podstawowe pytanie, jakie sobie zadali, brzmiało: czym tak naprawdę jest partnerstwo oraz dlaczego warto je nawiązywać?

Próbowali także odpowiedzieć, jakie warunki najlepiej sprzyjają funkcjonowaniu partnerstwa oraz jak poszukiwać i dobierać partnerów, aby wszystkie strony czerpały korzyści ze współpracy. Podczas drugiego etapu uczestnicy mieli za zadanie zastosować zdobytą już wiedzę w działalności na rzecz swojej organizacji. Szkolenie zamykało spotkanie końcowe, na którym każdy z kursantów mógł wyrazić swoją opinię o spotkaniu i wskazać, jakie korzyści z niego wyniósł. Czas wspólnie spędzony na szkoleniu zaowocował pogłębieniem zrozumienia istoty partnerstwa i jego znaczenia dla powodzenia podejmowanych inicjatyw. Uczestnicy nauczyli się skutecznie nawiązywać relacje partnerskie na poziomie lokalnym oraz je pielęgnować.