Parlament Europejski o programie „Erasmus dla wszystkich”


Ostatnia dyskusja Komisji ds. Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego na temat nowego programu Erasmus dla wszystkich odbyła się 29 maja br. Parlamentarzyści zgodnie przyznali, że słuszna jest propozycja Komisji Europejskiej, by znacznie więcej niż dotychczas inwestować w edukację.

Zaznaczyli jednak, że KE powinna podać więcej szczegółów na temat działań, które będą możliwe do zrealizowania w ramach nowego programu, ponieważ obecne propozycje są zbyt rozmyte.

Ponadto członkowie Komisji ds. Kultury i Edukacji uważają, że powinien powstać osobny komponent dla młodzieży z oddzielnym budżetem i dokładnym opisem finansowanych działań. Istniejące dotychczas programy powinny zachować swoją tożsamość i nie nazywać się „Erasmus School”, „Erasmus Youth” itd.

Dodatkowo Komisja ds. Kultury i Edukacji zaleciła szeroką debatę, konsultacje z beneficjentami, osobami bezpośrednio uczestniczącymi w projektach.

Kolejna dyskusja parlamentarzystów w sprawie programu Erasmus dla wszystkich odbędzie się 19 czerwca br., natomiast ostateczne decyzje zapadną podczas głosowania w listopadzie.

Na stronie Parlamentu można śledzić postępy w pracach legislacyjnych dotyczących nowego programu edukacyjnego. Więcej informacji jest też w dokumencie Komisji ds. Kultury i Edukacji.