Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych dofinansowane w ramach konkursu 2014


Właśnie zakończyły się pierwsze Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych dofinansowane w ramach konkursu 2014. Jest to zatem czas weryfikacji, czy ambitne cele postawione sobie przez beneficjentów dwa lata wcześniej zostały z sukcesem zrealizowane.

Na wyniki projektów czekają również wszyscy zainteresowani ich tematyką z nadzieją na skorzystanie z wypracowanych produktów, które zostaną opublikowanie na Platformie Rezultatów Programu Erasmus+.

Z drugiej strony, rozpoczynają się nowe projekty, które otrzymały dofinansowanie w konkursie 2016. Beneficjenci są po wrześniowym spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Narodową Agencję i przymierzają się do pierwszych spotkań z zagranicznymi organizacjami partnerskimi.

Konkurs 2016 przyniósł wzrost liczby dofinansowanych wniosków o 95% w porównaniu z rokiem 2015. W szczególności mogą być zadowolone mniejsze organizacje, które skorzystały z wydzielonej linii budżetowej na realizację mniejszych projektów, nastawionych głównie na wymianę doświadczeń i odpowiadających bezpośrednio na potrzeby lokalnych społeczności (dofinansowane 24 projekty). Narodowa Agencja dofinansowała także 15 projektów na większą skalę, nastawionych na innowacyjne rozwiązania w dziedzinie niezawodowej edukacji dorosłych.