Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych


Wszyscy zainteresowani akcją 2. programu Erasmus+ Edukacja dorosłych poszerzali swoją wiedzę i doskonalili umiejętności podczas spotkania szkoleniowo-informacyjnego zorganizowanego 7 grudnia w Warszawie.

Komisja Europejska opublikowała 20 października 2016 r. Zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ w roku 2017. W akcji 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych jest możliwość wydzielenia osobnych linii budżetowych dla dwóch typów projektów:

  • takich, które mają na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk – projektów realizowanych na mniejszą skalę, przy których nie wymagane jest tworzenie innowacyjnych projektów (głównie dla organizacji z mniejszym doświadczeniem we współpracy międzynarodowej, działających lokalnie);
  • takich, które mają na celu stworzenie innowacyjnych projektów tzw. rezultatów (głównie dla organizacji z większym doświadczeniem we współpracy międzynarodowej i większymi zasobami kadrowymi).

Do udziału w spotkaniu zaproszono przede wszystkim te organizacje, które chcą zrealizować projekty na mniejszą skalę, nastawione na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, bez wnioskowania o dofinansowanie do tzw. rezultatów pracy intelektualnej. Wśród uczestników byli przedstawiciele środowisk zaangażowanych w niezawodową edukację dorosłych: bibliotekarze, pracownicy ośrodków kultury, urzędów pracy, uniwersytetów trzeciego wieku, licznych fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz edukacji dorosłych osób niepełnosprawnych, więźniów oraz migrantów.

W pierwszej części spotkania uczestnicy zapoznali się z wyzwaniami i priorytetami edukacji dorosłych w programie Erasmus+, a także z zasadami ubiegania się o dofinansowanie oraz korzyściami z użytkowania EPALE (Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie). Kolejna część wydarzenia miała charakter warsztatowy – uczestnicy w grupach dzielili się swoimi pomysłami na projekty, wyjaśniali wątpliwości związane z ich przygotowaniem, a także wzajemnie inspirowali się.

 

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dot. projektów mających na celu wymianę doświadczeń w ramach Akcji 2 - Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych