Partnerzy w edukacji: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zacieśniają współpracę.


W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie Tomasza Michałowskiego, szefa gabinetu ministra, z kierownictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Przedmiotem spotkania było zainicjowanie rozmów dotyczących trwałego modelu współpracy pomiędzy instytucjami. Będzie on miał na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz umiędzynarodowienia polskich uczelni i zwiększenia ich atrakcyjności na globalnym rynku edukacyjnym.

Biorący udział w spotkaniu zgodnie stwierdzili, że aby głos polskich uczelni był słyszany i liczył się na arenie międzynarodowej, należy połączyć wysiłki oraz podjąć wspólne działania na rzecz wsparcia tego sektora. Zdaniem dr Grażyny Żebrowskiej, nowej dyrektor NAWA, o osiągnięciach polskich uczelni i instytutów badawczych już nieraz było głośno podczas wielu międzynarodowych wydarzeń, należy zatem tę tendencję podtrzymać, inicjując i ułatwiając współpracę między polskimi i zagranicznymi partnerami. Uczestnicy spotkania uznali, że może to nastąpić m.in. dzięki stałemu i sprawnie zorganizowanemu prezentowaniu rodzimego sektora szkolnictwa wyższego zarówno w kraju jak i za granicą oraz tworzeniu stałych platform współpracy między uczelniami.

Dyrektor Generalny FRSE, dr Paweł Poszytek podkreślił z jednej strony prawie 30 letnie doświadczenie instytucji w zarządzaniu programami edukacyjnymi finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej, w tym programu Erasmus+, spadkobiercy znanego w kraju, Europie i na świecie „znaku firmowego” wspólnej Europy, z drugiej zaś zadeklarował gotowość do łączenia wysiłków i współpracy przy organizacji wydarzeń, konferencji, kongresów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Tomasz Michałowski, szef Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podkreślił, aby proponowane działania mogły dojść do skutku i mieć stały wpływ na poprawę jakości kształcenia na poziomie akademickim, kluczowa jest trwałość partnerstw instytucjonalnych, zaś zawierane właśnie trójstronne porozumienie jest pierwszym krokiem, by ją osiągnąć.

Trwająca pandemia zmieni formy i modele międzynarodowej współpracy instytucjonalnej. Nie ma jednak mowy o jej zaniechaniu – procesu umiędzynarodowienia nie można odwrócić. To dobry moment na „nowe otwarcie” i wypracowanie efektywnego modelu współpracy pomiędzy instytucjami mającymi zbieżne cele – praca nad dobrym odbiorem Polski i jej szkolnictwa wyższego za granicą oraz wykorzystywaniem umiędzynarodowienia, jako narzędzia służącego lepszej jakości kształcenia i badań naukowych.

Partnerzy w edukacji: