II Turniej Niepodległości


Stowarzyszenie „Niezwyciężeni” kontynuując ideę propagowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport w dniu 9 listopada br. organizuje II edycję Turnieju Niepodległości.
Turniej organizowany jest na stadionie Polonii Warszawa gdzie młodzi piłkarze symbolicznie dokończą ligę z 1939 roku przerwaną wybuchem II Wojny Światowej. Na boisku zagrają dzieci reprezentujący historyczne kluby, a wszystko w otoczce prawdziwego piłkarskiego święta.

Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich


II Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich to całoroczny, ogólnopolski projekt naukowo-edukacyjny na szczeblu akademickim, który rozwija i upowszechnia dorobek naukowy polskich uczonych, uczelni wyższych i środowisk debatanckich w zakresie wystąpień publicznych, retoryki, komunikacji, erystyki i debaty publicznej. Projekt kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie debaty oksfordzkiej jako innowacyjnego, wielowymiarowego narzędzia dydaktycznego. II AMPDO, dzięki praktycznemu upowszechnianiu nauki rozwija wśród uczestników niezwykle przydatne w społeczeństwie i gospodarce umiejętności komunikacyjne.

Forum Wymiany Doświadczeń “Moja przygoda z Erasmusem+”


Forum Wymiany Doświadczeń promuje i upowszechnia efekty uzyskane podczas realizacji staży zawodowych uczniów finansowanych z funduszy europejskich oraz promuje kształcenie zawodowe. W części dydaktycznej zaprezentowano korzyści, jakie niesie z sobą kształcenie i szkolenie zawodowe. W części warsztatowej beneficjenci projektów wymienili się doświadczeniami z realizacji staży w krajach Unii Europejskiej.

Pramerica Moc Działania


Pramerica Moc Działania to program, który wyróżnia i nagradza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zaangażowanych w działania na rzecz lokalnej społeczności. Inicjatywa jest wyrazem uznania dla młodych wolontariuszy i ma na celu promowanie szlachetnych postaw oraz bezinteresownej pomocy potrzebującym. W ramach projektu angażujemy również szkoły, mające za zadanie wyłonić uczniów wykazujących się wyjątkową postawą społeczną.

Konkurs dla nauczycieli: “Temat: Europa”


Sieć informacyjna Team Europe działająca przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) planuje wspólne zorganizowanie konkursu dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju. Nauczyciele będą zachęcani do zgłaszania propozycji scenariuszy lekcji europejskiej; z grupy zaproponowanych tematów, możliwych do przeprowadzenia na lekcjach różnych przedmiotów (języków, plastyki, matematyki, historii, WOSu, etc.). Będą to mogły być scenariusze lekcji, które już zostały przeprowadzone, lub jeszcze nie sprawdzony w praktyce pomysł na lekcję. Najlepsze, nagrodzone scenariusze zostaną opublikowane. Będą służyć wszystkim nauczycielom, którzy chcą przybliżyć uczniom wybrane tematy europejskie. Wydawcą publikacji będzie Komisja Europejska. Głównym celem projektu jest wybór w trybie konkursowym najlepszych scenariuszy lekcji poświęconych tematyce europejskiej.

Doświadczenia w realizacji kształcenia zawodowego w powiązaniu z rynkiem pracy


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzi od 2008 roku, działania które wychodzą naprzeciw wielkopolskim pracodawcom. Utworzyliśmy nowoczesne centrum branżowe ukierunkowane na zawody w obszarze inteligentnych kwalifikacji, które odpowiadają oczekiwaniom regionalnego rynku pracy. Zainicjowaliśmy Poznański Klaster Edukacyjny, zrzeszający branżę mechatroniczną i energetyki odnawialnej. Utworzyliśmy sieć współpracy z siedmioma powiatami regionu. W trakcie konferencji zostaną podpisane umowy patronackie z firmami i odbędzie się konferencja prasowa.

Miasto w procesie przemian od czasów nowożytnych po współczesność


Celem organizatorów jest poruszenie tematyki odnoszącej się do problemów dotykających mieszkańców miast, w których dokonują się zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne. Spotkanie młodych naukowców (młodych doktorów i doktorantów) w międzynarodowym i interdyscyplinarnym gronie umożliwi przegląd najnowszych badań z zakresu urban studies. Udział pracowników naukowych pozwoli zaś stworzyć niezbędną dla rozwoju dyscypliny platformę wymiany między młodymi badaczami i doświadczonymi naukowcami. Pokłosiem przedsięwzięcia będzie wydanie dwóch tomów monografii w językach polskim i angielskim.

Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią – standardy antyplagiatowe podwyższające jakość kształcenia i nauczania


Konferencja naukowa o takim charakterze, organizowana jest już po raz dziesiąty i stała się największym, cyklicznym wydarzeniem, dotyczącym problemu plagiatowania w kontekście jakości kształcenia. Tegoroczna edycja konferencji obejmuje dwa panele eksperckie. Pierwsza część konferencji poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym nowoczesnego zarządzania uczelnią. Podczas dyskusji poruszone zostaną kwestie związane z formułami zarządczymi, a także m.in. ze szkoleniami menedżerów w uczelniach, w szczególności w zakresie wykorzystywania wspomagających narzędzi informatycznych.

BEST General Assembly Wroclaw 2017


General Assembly to jedno z dwóch walnych zgromadzeń i zarazem największe wydarzenie w Board of European Students of Technology, podczas którego ponad 280 członków BEST-u z 94 grup lokalnych gromadzi się, aby dyskutować na temat edukacji, wsparcia kariery i zapotrzebowań środowiska studenckiego. Oprócz tego podejmują najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości organizacji i wybierają zarząd międzynarodowy. W całym wydarzeniu biorą udział: delegaci wszystkich grup lokalnych, członkowie zespołów międzynarodowych, zarząd międzynarodowy, delegaci partnerskich organizacji oraz partnerów projektu.

IX Konferencję naukowo – dydaktyczną „Języki obce – między rutyną a innowacją”


Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej po raz IX organizuje Konferencję naukowo – dydaktyczną dla edukatorów, kulturoznawców, tłumaczy i nauczycieli języków obcych. Podczas tegorocznej konferencji gościć będziemy przedstawicieli różnych ośrodków akademickich z Polski i krajów całego świata, takich jak Bośnia i Hercegowina, Serbia, Ukraina, Finlandia, Brazylia, Egipt, Kazachstan, Kirgistan, Surinam, Salvador i Honduras. Gościem specjalnym konferencji będzie prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska, która wygłosi wykład pt. „Rola nauczyciela a jakość edukacji językowej”-“Quality in language education. The role of the teacher”.