Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich


II Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich to całoroczny, ogólnopolski projekt naukowo-edukacyjny na szczeblu akademickim, który rozwija i upowszechnia dorobek naukowy polskich uczonych, uczelni wyższych i środowisk debatanckich w zakresie wystąpień publicznych, retoryki, komunikacji, erystyki i debaty publicznej. Projekt kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie debaty oksfordzkiej jako innowacyjnego, wielowymiarowego narzędzia dydaktycznego. II AMPDO, dzięki praktycznemu upowszechnianiu nauki rozwija wśród uczestników niezwykle przydatne w społeczeństwie i gospodarce umiejętności komunikacyjne.