BEST General Assembly Wroclaw 2017


General Assembly to jedno z dwóch walnych zgromadzeń i zarazem największe wydarzenie w Board of European Students of Technology, podczas którego ponad 280 członków BEST-u z 94 grup lokalnych gromadzi się, aby dyskutować na temat edukacji, wsparcia kariery i zapotrzebowań środowiska studenckiego. Oprócz tego podejmują najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości organizacji i wybierają zarząd międzynarodowy. W całym wydarzeniu biorą udział: delegaci wszystkich grup lokalnych, członkowie zespołów międzynarodowych, zarząd międzynarodowy, delegaci partnerskich organizacji oraz partnerów projektu.

Pierwszym dniem walnego zgromadzenia jest Official Opening Day, podczas którego odbędzie się konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Politechniką Wrocławską. W wydarzeniu wezmą udział również wrocławscy studenci, przedstawiciele władz uczelni, instytucji partnerskich takich jak Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Inżynierskiej (SEFI) lub Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FEANI) czy innych organizacji (bonding, AEGEE). Głównym celem konferencji jest zwiększenie zaangażowania studentów w kształtowanie i doskonalenie systemu edukacyjnego, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w kręgu kadry akademickiej i przyszłych inżynierów oraz przygotowanie dokumentacji mającej na celu pomóc usprawnić edukację na uczelniach wyższych.

Wydarzenie rozpocznie oficjalne otwarcie w Centrum Konferencyjnym Politechniki Wrocławskiej, podczas którego przemówienie wygłoszą: przedstawiciel władz uczelni, prezes BEST-u oraz przedstawiciele instytucji i firm partnerskich. Planowany jest również występ artystyczny w postaci koncertu chóru lub orkiestry.
Następnie odbędą się sesje, warsztaty i panele dyskusyjne poruszające wstępnie określone tematy:
• poziom edukacji technicznej a wymogi współczesnego rynku pracy,
• “społeczeństwo jutra”, czyli jak powinno rozwijać się społeczeństwo, na co należy zwrócić uwagę podczas procesu jego kształtowania i jak wprowadzać w nim zmiany,
• jak organizacje studenckie wpływają na edukację inżynierską w Europie i na rozwój życia społecznego,
• jak zaproszone osoby, które ukończyły studia techniczne, osiągnęły sukcesy w swoim życiu zawodowym, jak wyglądała ich droga oraz jakie wskazówki i rady mają dla uczestników. Jako prelegentów podczas tej sesji zamierzamy zaprosić: wykładowcę/prowadzącego z Politechniki Wrocławskiej, osobę zajmującą wysokie stanowisko w firmie oraz honorowego członka stowarzyszenia BEST.
W przerwie między blokami odbędzie się Lunch Learning, podczas którego uczestnicy będą mogli w czasie posiłku dyskutować z reprezentantami różnych firm oraz organizacji.
W ciągu następnych dni uczestnicy mają szansę na: dyskusje na posiedzeniach plenarnych, pracę nad konkretnymi tematami w małych grupach, dzielenie się nowymi pomysłami, podejmowanie decyzji dotyczących nowych propozycji oraz na nawiązanie interesujących znajomości. Ponadto jest to możliwość na zwiększenie swojej świadomości międzynarodowej, poznanie kultur i tradycji innych krajów europejskich oraz kraju goszczącego.