CEMS Chance XII


CEMS Chance realizuje szeroko pojęty cel społeczny – pragnie ułatwić uczniom gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej czy zdrowotnej, start w dorosłe życie. Projekt ma za zadanie pomóc im w podjęciu decyzji edukacyjnych oraz w planowaniu ścieżki zawodowej, a przede wszystkim nauczyć dostrzegać i w pełni wykorzystywać szanse, jakie daje im los. Celem inicjatywy jest wzbudzenie w młodych ludziach chęci do nauki i rozwoju osobistego oraz kształtowania własnych pasji.

Młodzież, pochodząca z mniejszych miejscowości, znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej czy też rodzinnej, często pozbawiona jest dostępu do szerokiej wiedzy na temat dalszego kształcenia (certyfikaty językowe, studia za granicą), a wyznaczaniu i realizacji przez nią celów towarzyszy spadek motywacji spowodowany brakiem wsparcia ze strony rodziny i najbliższego otoczenia. Zadaniem projektu jest wskazanie młodym ludziom możliwości i szans pozostających w ich zasięgu oraz zainspirować do pracy. Ponadto zachęci i zmotywuje ich do tego, aby dążąc do realizacji swoich marzeń i celów dokładali wszelkich starań i dawali z siebie jak najwięcej.

Podczas 4-dniowej konferencji uczestnicy biorą udział w cyklu warsztatów, szkoleń oraz paneli dyskusyjnych z zakresu techniki, ekonomii i kształtowania umiejętności miękkich. Każdy z nich otrzymuje swojego opiekuna – studenta Szkoły Głównej Handlowej, który ma dać wsparcie, służyć rozmową i inspirować do działania. Podczas poprzednich edycji organizowane były m.in. zajęcia z zakresu diagnozy predyspozycji zawodowych, warsztaty na temat budowania ścieżki kariery, warsztaty informatyczne, klockonomię (lekcja ekonomii w praktyce), warsztaty umiejętności miękkich: zarządzania czasem, autoprezentacji czy savoir vivre’u. Poza zajęciami merytorycznymi projekt wzbogacony został o panele motywacyjne – spotkania ze znanymi osobami. Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej za każdym razem stara się, aby projekt dostarczył uczestnikom nie tylko przydatną wiedzę, ale również niezapomniane wrażenia.

W maju ubiegłego roku odbył się I Zjazd Uczestników CEMS Chance, w trakcie którego uczestnicy mieli okazję zbadać realny wpływ projektu na jego „wychowanków”. Usłyszeli wiele wspaniałych historii, które tylko utwierdziły ich w przekonaniu o słuszności tego, co robią. Na podstawie obserwacji dokonanych podczas ubiegłych zjazdów i udziałowi w projekcie, w swojej dalszej przyszłości młodzież chętniej angażuje się w różnorodne inicjatywy społeczne, wolontariaty, inicjatywy lokalne, harcerstwo, a także aktywniej uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.