Doświadczenia w realizacji kształcenia zawodowego w powiązaniu z rynkiem pracy


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzi od 2008 roku, działania które wychodzą naprzeciw wielkopolskim pracodawcom. Utworzyliśmy nowoczesne centrum branżowe ukierunkowane na zawody w obszarze inteligentnych kwalifikacji, które odpowiadają oczekiwaniom regionalnego rynku pracy. Zainicjowaliśmy Poznański Klaster Edukacyjny, zrzeszający branżę mechatroniczną i energetyki odnawialnej. Utworzyliśmy sieć współpracy z siedmioma powiatami regionu. W trakcie konferencji zostaną podpisane umowy patronackie z firmami i odbędzie się konferencja prasowa.

Wydarzenie skierowane jest do środowiska pracodawców województwa wielkopolskiego, współpracujących szkół na poziomie ponadgimnazjalnym oraz wyższym, władz oświatowych oraz władz miasta Poznania.