Erasmus Student Network Poland


Erasmus Student Network (ESN) to największa, na obecną chwilę w Europie, międzynarodowa organizacja studencka skupiająca obecnie około 13 500 wolontariuszy w 526 sekcjach w 40 krajach. Jej zadaniem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, szczególnie programu Erasmus+, który w tym roku obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Z tej okazji wiele z wydarzeń organizowanych przez Erasmus Student Network nawiązywać będzie do jubileuszu programu i odbywać się będzie przez cały rok przy współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, a będzie to m.in.:

Discover Europe – konkurs fotograficzny, którego celem jest nawiązanie dialogu międzykulturowego między studentami polskimi i zagranicznymi oraz wspieranie aspirujących, młodych fotografów. Studenci z całej Polski, zgłaszając swoje fotografie ukazujące piękno i różnorodność Europy i jej mieszkańców, biorą udział w konkursie, którego podsumowaniem jest majowa gala. Wybitni eksperci dokonują trudnego wyboru zdjęć, które najbardziej oddają ducha zadanego tematu.

ESNOLYMPICS – cykliczny projekt sportowy, skierowany do studentów polskich i zagranicznych, który umożliwia im uczestnictwo w zawodach sportowych, organizowanych na kształt igrzysk olimpijskich. Celem jest upowszechnienie kultury fizycznej i promocja zdrowego stylu życia wśród młodzieży akademickiej. Przedstawiciele poszczególnych miast rywalizują ze sobą w duchu fair play, w 3 określonych dyscyplinach.

Erasmus Hall – projekt realizowany w ramach inicjatywy SocialErasmus. Założeniem jest zaangażowanie studentów zagranicznych w działanie na rzecz społeczności lokalnej. Projekt ma na celu pomoc, przebywającym w różnego typu placówkach- szpitalach, domach dziecka, itd., pacjentom, w szybszym powrocie do zdrowia bądź umilenie im czasu spędzonego w danym miejscu, poprzez ubarwienie i pomalowanie otaczających ich obiektów.

Las Erasmusa – projekt w ramach inicjatywy SocialErasmus. Studenci zagraniczni wraz z polskimi, sadzą drzewka. Po części głównej, polegającej na sadzeniu drzewek, relaksują się oni przy ognisku rozmawiając z przedstawicielami Lasów Państwowych na temat bieżących problemów związanych ze środowiskiem i skutkami jakie pociąga za sobą wycinka drzew, zarówno w Polsce jak i ich krajach ojczystych.

SocialErasmus Week Spring – Inicjatywa realizowana we wszystkich krajach sieci ESN, skupiona wokół projektu SocialErasmus. W tym czasie we wszystkich miastach realizowane są działania, które mają na celu zaangażowanie studentów programu Erasmus+ w działania na rzecz społeczności lokalnej (m.in. wyjścia do domów dziecka, wizyty w szpitalach i schroniskach, Erasmus Hall, lekcje europejskie w szkołach).

ExchangeAbility Week – Tydzień wydarzeń związanych z projektem ExchangeAbility. Projekt ukierunkowany jest na studentów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami- aby pokazać im możliwości wymian, a także pełnosprawnych – aby uświadomić im z jakimi barierami borykają się niepełnosprawni. W ramach projektu odbywa się także mapowanie miejsc (uniwersytetów, wydziałów, ale także miejsc publicznych) przyjaznych dla osób niepełnosprawnych. W czasie tego tygodnia realizowane są działania na rzecz ExchangeAbility w całej Europie.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Stowarzyszenia ESN Polska i poznania charakteru każdego z wydarzeń: http://esn.pl/pl