Forum Wymiany Doświadczeń “Moja przygoda z Erasmusem+”


Forum Wymiany Doświadczeń promuje i upowszechnia efekty uzyskane podczas realizacji staży zawodowych uczniów finansowanych z funduszy europejskich oraz promuje kształcenie zawodowe. W części dydaktycznej zaprezentowano korzyści, jakie niesie z sobą kształcenie i szkolenie zawodowe. W części warsztatowej beneficjenci projektów wymienili się doświadczeniami z realizacji staży w krajach Unii Europejskiej.