I Wojewódzki konkurs języka angielskiego dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych


Roger Bacon twierdził, że znajomość języków jest bramą do wiedzy. Języki obce pozwalają lepiej zrozumieć świat i otaczającą nas rzeczywistość. Ich znajomość stwarza nowe możliwości. Wczesne rozpoczęcie nauki zwiększa możliwości szybkiego opanowania umiejętności porozumiewania się z mieszkańcami zjednoczonej Europy.

Mając na uwadze przyszłość uczniów województwa świętokrzyskiego, ŚCDN od ponad 2 lat wspiera nauczycieli i szkoły w regionie świętokrzyskim pod kątem wdrażania nowoczesnych rozwiązań związanych z nauką języków obcych oraz realizowania przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym poprzez projekty eTwinning oraz Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej.

Jednym z takich przedsięwzięć jest I Wojewódzki Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas III SP, który odbędzie się 18 maja 2016 r. w Geoparku Kielce (ul. Daleszycka 21). Konkurs jest swego rodzaju odpowiedzią na potrzeby nauczycieli języka angielskiego pracujących z dziećmi w klasach I-III SP. Z myślą o tej grupie nauczycieli stworzona została „Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka angielskiego w klasach 1-3”. Praca w sieci składa się z regularnych spotkań oraz działań realizowanych z wykorzystaniem platformy e-learningowej. W ramach sieci zorganizowano 4 warsztaty stacjonarne oraz 4 warsztaty online dla 30 nauczycieli języka angielskiego które poświęcone były zganieniom z zakresu dydaktyki, metodyki, współpracy międzynarodowej oraz wytycznym związanym z organizacją I Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas 3 SP. Do udziału w konkursie zgłosiło się 20 trzyosobowych zespołów uczniowskich z 20 szkół podstawowych na terenie województwa świętokrzyskiego. I Wojewódzki Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas III SP składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemną stanowi test leksykalno – gramatyczny powiązany z Quizem na temat Wielkiej Brytanii. Część ustna obejmuje indywidualne autoprezentacje uczniów sprawdzające umiejętność praktycznego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennych.

Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka angielskiego w szkole podstawowej oraz podstawowe informacje dotyczące Wielkiej Brytanii. Zwycięska drużyna otrzyma puchar Junior Master Team 2015/2016 oraz dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez instytucje wspierające przedsięwzięcie, wśród których znalazły się: Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego, wydawnictwo PEARSON, eTwinning, English teaching.

Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.scdn.pl. 19 maja 2016r.