IV Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej “IDEATORIUM”


Zapraszamy na IV edycję Konferencji Dydaktyki Akademickiej Ideatorium na Uniwersytecie Gdańskim. Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2016 r. i adresowana jest do nauczycieli akademickich (w tym także doktorantów) oraz wszystkich osób zainteresowanych problemem poprawy jakości dydaktyki akademickiej.

Formuła Konferencji nawiązywać będzie do Ideatorium – sesji krótkich wystąpień uczestników prezentowanych po raz pierwszy podczas II edycji Konferencji. Każdy z uczestników konferencji będzie mógł w ciągu 10 minut zaprezentować swoje doświadczenia, pomysły lub poglądy dotyczące kształcenia akademickiego. Planujemy także dwie debaty eksperckie, wykłady, sesję plakatową oraz wieczór integracyjny przy ognisku.

Ideatorium to forum służące wymianie doświadczeń, pomysłów i poglądów dotyczących kształcenia akademickiego, a także czerpaniu inspiracji i motywacji do działania w obszarze dydaktyki akademickiej.

Podczas Ideatorium każdy z uczestników Konferencji może zaprezentować swoje plany, przemyślenia lub sprawdzone metody stosowane podczas przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych lub innych projektów wspierających kształtowanie kompetencji studentów.

Każdy z Ideatorów będzie miał do swojej dyspozycji 10 minut. Wystąpienia mogą być wsparte prezentacją multimedialną lub materiałami edukacyjnymi rozdawanymi uczestnikom.

Program Konferencji przewiduje łącznie około 20 wystąpień podczas wszystkich 3 sesji Ideatorium. W ramach każdej z sesji przewidziany jest również czas na dyskusję.

Zgłoszenia do Ideatorium przyjmowane będą do 30 kwietnia 2016 r. za pomocą formularza on-line (ramka po prawej stronie).

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru zgłoszonych propozycji wystąpień w Ideatorium na podstawie tez zawartych w streszczeniu. Każdy uczestnik zostanie poinformowany o decyzji za pomocą poczty elektronicznej.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Ideatorium można uzyskać pisząc na adres: ideatorium@ug.edu.pl.

Zapraszamy! Podziel się swoimi pomysłami i doświadczeniem. Zainspiruj innych!