IX Konferencję naukowo – dydaktyczną „Języki obce – między rutyną a innowacją”


Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej po raz IX organizuje Konferencję naukowo – dydaktyczną dla edukatorów, kulturoznawców, tłumaczy i nauczycieli języków obcych.

Podczas tegorocznej konferencji gościć będziemy przedstawicieli różnych ośrodków akademickich z Polski i krajów całego świata, takich jak Bośnia i Hercegowina, Serbia, Ukraina, Finlandia,  Brazylia, Egipt, Kazachstan, Kirgistan, Surinam, Salvador i Honduras.
Gościem specjalnym konferencji będzie prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska, która wygłosi wykład pt. „Rola nauczyciela a jakość edukacji językowej”-“Quality in language education. The role of the teacher”.

Znajomość języków obcych jest jednym z czynników wpływających na rozwój i powodujących zmiany w nowoczesnym społeczeństwie. Nadanie edukacji językowej optymalnego kształtu  i interesujących form wymaga częstych reorientacji oraz pogłębionej refleksji. Podążając za zmianami we współczesnym społeczeństwie staramy się sprostać stawianym nam wymaganiom. W ostatnich latach  w Europie, jak i w Polsce obserwujemy zjawiska społeczne i wyzwania edukacyjne, narzucające konieczność ponownego przemyślenia oraz zdefiniowania dróg edukacji językowej, a co za tym idzie znalezienia odpowiedzi na wiele pytań i rozwiązania dylematów nurtujących nauczycieli języków obcych.
W ramach szerokiego spektrum tematycznego konferencji zapraszamy Państwa – wykładowców, edukatorów, nauczycieli, kulturoznawców i tłumaczy –  do udziału i dyskusji na temat własnych doświadczeń i nowatorskich koncepcji  dydaktycznych. Jesteśmy przekonani, że nasza IX już Konferencja w Ustroniu stworzy –  tak jak poprzednie – pole do twórczych, interesujących wystąpień, debat i polemik.