Konferencja naukowa „Erasmus Mundus opens your minds”


Celem tej interdyscyplinarnej konferencji naukowej jest zaprezentowanie dotychczasowych osiągnięć naukowych stypendystów programu Erasmus Mundus (Akcja 2) oraz roli, jaką program odgrywa w ich postępach naukowych.

Prelegentami będą cudzoziemcy przebywający na Uniwersytecie Warszawskim w ramach stypendium Erasmus Mundus (Akcja 2), jak też studenci i pracownicy Uniwersytetu, którzy zrealizowali już swój pobyt na zagranicznych uczelniach.

Wydarzenie podzielone jest na pięć paneli tematycznych moderowanych przez pracowników naukowych UW, którzy reprezentują różne dyscypliny i będą członkami rady naukowej konferencji. Po prezentacji tematów w obrębie każdego z paneli przewidziano krótkie sesje pytań uczestników i odpowiedzi prelegentów.

Program

Scientific conference „ERASMUS MUNDUS OPENS YOUR MINDS”
Room 308 (3rd floor), Old Library, Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warsaw, Poland
14th April 2016

Programme*
09.00 – Registration of participants
09.30 – Opening address – prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Vice-Rector for Research and Liaison
09.50 – Erasmus Mundus Action 2 at the University of Warsaw in a nutshell
Presentation of the conference programme
10.00 – 1st session: EDUCATIONAL ISSUES – moderated by dr Renata Siuda-Ambroziak
1. Imran Hossain (Bangladesh), Women participation in higher education: problems and effectiveness of policy in globalized Bangladesh
2. Gangadhar Dahal (Nepal), Complementarities of Education in Socioeconomic Development of Nepal
3. Muhammad Kamran (Pakistan), Investigating the Factors Affecting Training Effectiveness in Training Institutes of Pakistan: A Descriptive Study
4. Questions and answers
11.00 – 2nd session: SCIENCE – moderated by dr hab. Anna Trykozko
1. Andrija Ćirić (Serbia), Synthesis of molecular imprinted polymer for caffeic acids and their characterization using different analytical methods
2. Julijana Simonović (Serbia), Possibilities of mathematical approaches in bone tissue modelling
3. Somayeh Shahmoradi Ghahe (Iran), Molecular markers of resistance to photodynamic therapy in glioblastoma and cervical cancer
4. Questions and answers
12.00 – buffet lunch
12.30 – 3rd session: LINGUISTIC METHODOLOGY – moderated by dr Renata Siuda-Ambroziak
1. Ammar Al-Khawlani (Yemen), English Coursebooks in EFL Classroom: A Critical Comparative Evaluation of New Total English and Navigate
2. Milad Mehdizadkhani (Iran), Non-Polish Students’ Motivation and Attitudes towards Learning Polish Language: Insights from the Polonicum Centre
3. Tatyana Shkapenko (Russia), Anglo-Americanisms in modern Polish and Russian languages
4. Questions and answers
13.30 – 4th session: EASTERN EUROPE – moderated by dr Aneta Afelt
1. Andrzej Szeptycki, associate professor (Poland), International identity of Odessa
2. Tomasz Wites, Ph.D. (Poland), Social geography in scientific research – academic achievements under the EMA2 Programme
3. Tatiana Vlasova, Ph.D. (Russia), Individualization trends in non-public schooling: sociological approach
4. Questions and answers
14.30 – coffee break
14.45 5th session: SOCIAL AND POLITICAL STUDIES – moderated by dr Bartłomiej Zdaniuk
1. Prashant Shekhar (India), Upsurge of Right-wing Parties and Right-wing Politics in Asia (India) and Europe in recent years
2. Aleksandra Jaskólska (Poland), Erasmus Mundus opens your minds – case study: India
3. Sarath Jolly (India), Syrian Civil War – A Humanitarian Crisis of Our Age
4. Sudarshana Kumar Nehrunagar Karekad (India), European Union as a Political Actor: The Study of EU’s Role in Conflict Resolution
5. Questions and answers
16.00 Adjourn
* Final version of the programme is to be confirmed by the beginning of April. Titles of presentations may be subject to modifications.