Konferencja „Nowoczesny nauczyciel we współczesnej szkole”


Stale zmieniająca się rzeczywistość edukacyjna wymaga od nas elastyczności oraz ciągłego podnoszenia swoich kompetencji. Wychodząc naprzeciw potrzebie uzupełnienia i pogłębienia wiedzy zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowym adresowanym do nauczycieli różnych specjalności, szczególnie jednak do nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego i języków obcych.

Współczesna szkoła pełna jest ciekawych, a także nowatorskich działań i rozwiązań. To my, nauczyciele, mamy bezpośredni wpływ na młode pokolenie. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność.

Pragniemy, aby szkolenie stało się okazją do zaprezentowania przykładów różnorodnych form pracy nowoczesnego nauczyciela.

Wystąpienia podczas szkolenia będą poruszały zagadnienia związane z technologiami komunikacyjno-informacyjnymi oraz z nowoczesnymi formami pracy z uczniem.
Uczestnicy będą mieli także możliwość wyboru spotkania warsztatowego z zakresu omawianych tematów zgodnie z zainteresowaniami.