Konkurs językowy Word Master


Powiatowy Konkurs Językowy WORD MASTER – Mistrz Słówek ma na celu propagowanie nauki języków obcych wśród młodzieży w zakresie poprawy nauczania i uczenia się języków oraz promowania szerokiej różnorodności językowej Unii Europejskiej, w tym świadomości międzykulturowej. W konkursie biorą udział uczniowie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu tureckiego i powiatów ościennych. Konkurs jest organizowany cyklicznie i cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i nauczycieli języków obcych. W rywalizacjach konkursowych wiedzę prezentuje po trzech przedstawicieli z każdej szkoły.

W dniu 31 marca 2017 roku Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich gościć będzie uczestników finału Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego WORD MASTER – MISTRZ SŁÓWEK. W progi szkoły zawitają uczniowie reprezentujący następujące gimnazja:

  • Gimnazjum nr 2 w Turku,
  • Gimnazjum w Grzymiszewie,
  • Gimnazjum w Kawęczynie,
  • Gimnazjum w Przykonie,
  • Gimnazjum w Brudzewie,
  • Gimnazjum w Tuliszkowie,
  • Gimnazjum w Słodkowie,
  • Gimnazjum w Wartkowicach,
  • Gimnazjum w Uniejowie

oraz  uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich.

To już szósta edycja konkursu, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród uczniów i nauczycieli języka angielskiego. O dużej atrakcyjności i rosnącej randze konkursu świadczyć może udział dwóch szkół z województwa łódzkiego, a przede wszystkim objęcie konkursu  patronatem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

W trakcie finałowej „bitwy na słowa” uczniowie zmagać się będą z testem sprawdzającym znajomość słownictwa z różnych obszarów tematycznych, natomiast ich opiekunowie oraz zaproszeni nauczyciele wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu zorganizowanym przez ekspertów FRSE w ramach projektu Erasmus+Bus.

Uczestnicy szkolenia  otrzymają rzetelne informacje na temat unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ oraz szereg cennych wskazówek dotyczących zasad wnioskowania i pozyskiwania funduszy unijnych.

Zwycięzcy konkursu – Mistrzowie Słówek, poza zdobytą wiedzą leksykalną i ogromną satysfakcją, wzbogacą się o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich, Starostę Tureckiego oraz FRSE w Warszawie.