Małopolski Dialog Młodzieży


Małopolski Dialog Młodzieży to nazwa projektu, w ramach którego młodzież z Małopolski przygotowała grę planszową o nazwie „Rozgryź to”, która zostanie wykorzystana podczas rozgrywek w małopolskich szkołach. W trakcie rozgrywek młodzieży przedstawiane są problemy społeczne, które muszą rozwiązać, aby zyskać jak największą liczbę punktów. Gra planszowa jest tutaj właściwie narzędziem edukacyjnym: uczy pracy w grupie, stymuluje myślenie i buduje odpowiedzialność za sprawy społeczne.

Zwycięzcy ze szkolnych etapów spotkają się na finale 2 czerwca 2016 roku.

Rozgrywki szkolne będą odbywać się w terminie marzec-maj 2016 roku. W trakcie 8 rozgrywek w 8 różnych szkołach zostanie wyłonionych 8 najlepszych drużyn, które spotkają się na wielkim finale w centrum Krakowa. Rozgrywki szkolne mogą odbywać się w czasie godzin wychowawczych lub innych lekcji. Aby rozegrać jedną grę, potrzeba 1,5–2 godzin.

Rozgrywki szkolne i struktura gry
Pierwszy etap rozgrywek odbędzie się w małopolskich szkołach. Uczniowie mają możliwość wyboru tematu, którego dotyczyć ma ich rozgrywka spośród:

 • bieda i wykluczenie społeczne;
 • bezrobocie młodzieży;
 • dyskryminacja kobiet na rynku pracy;
 • emigracja młodych;
 • nierówny dostęp do wysokiej jakości edukacji;
 • niska rozpoznawalność edukacji pozaformalnej;
 • niezgodność oczekiwań rynku pracy i oferty edukacyjnej;
 • niski poziom uczestniczenia młodych ludzi w życiu społecznym i politycznym;
 • niewystarczający poziom uczestnictwa młodych ludzi w wolontariacie, organizacjach i inicjatywach społecznych;
 • zdrowie fizyczne młodzieży;
 • zdrowie psychiczne młodzieży;
 • niski poziom wspierania przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Prosimy o poinformowanie dzień wcześniej, jaki temat uczniowie wybrali. W innym przypadku zostanie on przydzielony drogą losowania.

Klasa wybrana do udziału w projekcie zostanie podzielona na kilka grup (w zależności od liczby osób w klasie). W czasie rozgrywki poznają związane z danym problemem potrzeby i problemy sektorów: biznesu, władzy, edukacji, organizacji społecznych. Będą też mogli dowiedzieć się więcej o problemie, zaglądając do kart biblioteki. Niektóre informacje mogą też „podkradać” z kart innych grup. Kilkuetapowa rozgrywka ma doprowadzić do przedstawienia przez każdą grupę jednego rozwiązania omawianego problemu. Muszą też uważać na czające się ryzyka! Zwycięża ta drużyna, której pomysł uzyska najwięcej punktów (według kart punktacji), a także najlepiej oprze się ryzyku. Dokładne zasady zostaną wyjaśnione przez wolontariusza Europe4Youth, który będzie panował nad przebiegiem gry.

Zwycięska drużyna zostanie zaproszona do udziału w Wielkim Finale, który odbędzie się 2 czerwca.

„Rozgryź to” – Wielki Finał
W finale zmierzą się zwycięzcy 8 szkolnych rozgrywek.
Wielki finał będzie miał formy gry miejskiej w centrum miasta Krakowa, centrum dowodzenia znajdzie się pod Urzędem Miasta na Placu Wszystkich Świętych. Zasady gry będą podobne do tych znanych uczniom z gry planszowej, jednak uczestnicy będą musieli zdobywać informacje w inny sposób (pytając ludzi na ulicach, zaglądając do Urzędu Miasta, odnajdując profesjonalistów ukrytych w różnych miejscach). Grupa po zebraniu jak największej liczby informacji, będzie musiała wypracować jedno rozwiązanie problemu społecznego.

Program Wielkiego Finału
Małopolskiego Dialogu Młodzieży „RozgryźTO!”
Kraków, 2 czerwca 2016, 10.00–16.30

10.00-10.30 – powitanie uczestników w „Centrum Dowodzenia” w Urzędzie Miasta Krakowa na placu Wszystkich Świętych i wyjaśnienie reguł gry miejskiej
10.30-13.30 – gra miejska, w której wezmą udział kilkuosobowe grupy, które zwyciężyły w szkolnych rozgrywkach. Będą zdobywać informacje na temat głównego problemu społecznego wyznaczonego przez temat obecnej rundy Dialogu Usystematyzowanego – włączenia społecznego wszystkich młodych ludzi do życia w różnorodnym społeczeństwie. Grupy pozyskują informację, przeprowadzają wywiady, szukają schowanych na Starym Mieście ekspertów. Bazując na tych informacjach przygotowują propozycję rozwiązania problemu.
13.30-14.30 – przerwa na lunch
14.30-16.30 – prezentacje rekomendacji grup młodzieży i debata z udziałem ekspertów w Urzędzie Miasta Krakowa na Placu Wszystkich Świętych.
16.30-17.00 – rozdanie nagród i uroczyste zamknięcie imprezy.

Na finał gry zostaną zaproszeni przedstawiciele sektorów: władzy, biznesu, edukacji i organizacji społecznych (odpowiadające grupom interesariuszy na planszy). Tak zbudowane jury oceni trafność pomysłów młodzieży i obiektywnie wybierze zwycięską grupę, na którą czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.