Międzynarodowy Szczyt Młodzieży „Youth to Youth Summit”. Zrozumienie skutków korupcji, braku transparentności i jawności w naszym życiu


Problem korupcji oraz braku przejrzystości jest wielopłaszczyznowy i dotyczy wszystkich dziedzin życia. Niezależnie od tego czy uświadamiamy sobie jego istnienie, to skutki nadużyć w różnych sektorach, zarówno prywatnym jak i publicznym możemy zauważyć wszyscy. Koszty korupcji są szacowane na około 5% Produktu Krajowego Brutto w skali roku globalnie.

Dlatego też poprzez dialog oraz serię szkoleń oraz seminariów International Youth to Youth Summit chce włączyć się w pogłębianie świadomości publicznej co do tego czym jest korupcja, jakie są jej implikacje i jak należy jej przeciwdziałać. Wydarzenie organizowane jest przez Europejskie Forum Studentów AEGEE Kraków oraz Youth To Youth Initiative.

International Youth to Youth Summit będzie podzielony na 6 głównych zagadnień (korupcja w sektorze prywatnym, rola społeczeństwa obywatelskiego, korupcja i młodzież,korupcja i kultura, korupcja i edukacja,działania ujawniające korupcję) w których debata na poszczególne tematy będzie odbywać się w interaktywny sposób poprzez uczestnictwo w panelach dyskusyjnych, wystąpieniach prelegentów, projekcji filmów dokumentalnych o tematyce jawności i korupcji.

Oprócz tego zaplanowane jest przedstawienie różnych oblicz korupcji poprzez przestawienie doświadczeń uczestników i prelegentów z różnych środowisk i krajów w ramach cyklu ‘Wielorakie twarze korupcji’. Dwa pierwsze dni będą poświęcone na powiększanie świadomości dotyczącej korupcji podczas gdy trzeci, ostatni dzień będzie bardziej praktyczny i nastawiony na zarządzanie projektami w celu dostarczenia know-how i ekspertyzy (finansowania, planowania, realizacji i monitorowania) w realizacji projektów w dziedzinach transparentności, antykorupcji, otwartego rządu oraz pokrewnych które będą prowadzone przez doświadczonych ekspertów w tej dziedzinie.

Docelową grupą adresatów zadania są studenci oraz młodzi profesjonaliści do 10 lat po skończeniu studiów. International Youth to Youth Summit zgromadzi 80 uczestników z całego świata, w tym 30 obywateli Polski. Wydarzenie jest adresowane do szerokiego grona odbiorców. Poza sektorem prywatnym i studentami, zaprosiliśmy do udziału przedstawicieli władzy, instytucji kultury, oświaty oraz lokalne społeczności. Istotne dla organizatorów jest aby na wydarzeniu pojawili się przedstawiciele sektora pozarządowego z małopolski i innych regionów Polski. Kontynuacją wydarzenia jest stworzenie skutecznych ram dialogu, pogłębianie świadomości w tematyce korupcji oraz wybór 6 projektów które zostaną wytypowane podczas konferencji do realizacji, a potem rozwijane, wdrażane i monitorowane pod auspicjami Action Hub, inkubatora online który corocznie wspiera 6 projektów (1 projekt w każdej z 6ciu dziedzin pod-tematów) i współrealizowanego przez AEGEE Kraków.