Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa


Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Koordynator projektu „Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa” mają zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium podsumowujące wyżej wymieniony projekt. Odbędzie się ono 21.05.2016 r. w Auli Schumana Audytorium, zlokalizowanym na terenie Campusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3.

Niezmiernie miło nam będzie gościć Szanownych Państwa, podobnie jak i poznać Państwa stanowisko wpisujące się w problematykę projektu, z możliwością jego przedstawienia podczas niniejszego spotkania, a następnie zamieszczenia tekstu w szczegółowym programie seminarium jak również na łamach publikacji w punktowanym czasopismach naukowych „Forum Pedagogiczne” lub w „Edukacji Ustawicznej Dorosłych”.

Termin rejestracji z wystąpieniami referatowymi – 10.03.2016 r., a złożenia tekstu do druku – 31.03.2016 r.

Seminarium podsumowującemu projekt towarzyszyć będzie prezentacja projektów realizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz prac Słuchaczy Studiów Podyplomowych „Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa” – jako tzw. dobrych praktyk oraz publikacji Wydawnictwa UKSW, w tym wpisujących się w tematykę projektu, z treściami pedagogiki pracy oraz ochrony środowiska, a także innych publikacji, które mogą być przydatne w pracy naukowej oraz dydaktycznej Szanownych Uczestników proponowanego seminarium, do uczestnictwa w którym bardzo serdecznie zapraszamy.

Osoby zainteresowane samym uczestnictwem prosimy o rejestrację do dnia 10.04.2016 r.

Do zaproszenia dołączamy ramowy program seminarium.