Pramerica Moc Działania


Pramerica Moc Działania to program, który wyróżnia i nagradza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zaangażowanych w działania na rzecz lokalnej społeczności. Inicjatywa jest wyrazem uznania dla młodych wolontariuszy i ma na celu promowanie szlachetnych postaw oraz bezinteresownej pomocy potrzebującym. W ramach projektu angażujemy również szkoły, mające za zadanie wyłonić uczniów wykazujących się wyjątkową postawą społeczną.

Wśród zgłoszonych wolontariuszy wyróżnimy 12 laureatów, którzy swoimi działaniami zasłużyli na szczególne uznanie. O przyznanych wyróżnieniach decydować będzie kapituła konkursu, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora oraz partnerów programu. Przedsięwzięcie zostanie podsumowane na uroczystej gali wręczenia nagród dla laureatów, gdzie zaproszone zostaną również autorytety i osobistości, utożsamiające się z ideą działań społecznych. Uczestnicy projektu wezmą udział w serii rozwijających warsztatów, a także otrzymają atrakcyjne nagrody. Autorzy najbardziej inspirujących inicjatyw wyjadą wraz z rodzicem na międzynarodową galę programu, organizowaną co roku w Waszyngtonie. Organizatorem pierwszej polskiej edycji projektu jest Fundacja Pramerica, działająca przy Pramerica Życie TUiR SA, od 11 lat zaangażowana w działalność charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży oraz placówek oświatowych.

Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, będąca pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.