Spotkanie warsztatowe na temat programu Erasmus+ Młodzież


Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli wspólnie z partnerami: Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, serdecznie zapraszają na spotkanie warsztatowe nt. programu Erasmus+ Młodzież.

Będzie to doskonała okazja, aby nie tylko zapoznać się z możliwościami, które niesie ze sobą program Erasmus+, ale także rozwiać wątpliwości i trudności, które możemy napotkać przy składaniu wniosków aplikacyjnych.

Spotkanie warsztatowe skierowane jest przede wszystkim do podmiotów działających w obszarze edukacji pozaformalnej i szkoleń, tj. m.in.: stowarzyszeń, fundacji, szkół (np. kół młodzieżowych), administracji lokalnej i regionalnej, instytutów badawczych, przedsiębiorstw społecznych, instytucji pomocowych, spółdzielni, ośrodków wychowawczych, fundacji korporacyjnych, organizacji kościelnych oraz izb gospodarczych.

Spotkanie, pod patronatem honorowym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy, odbędzie się w dniu 31 marca 2016 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże niezbędna jest rejestracja. Przy rejestracji (w polu „uwagi”) prosimy wskazać obszar, który Państwa interesuje tj.: wymiany młodzieży, wolontariat europejski, inicjatywy młodzieżowe, partnerstwa strategiczne, mobilność osób pracujących z młodzieżą oraz dialog na temat. kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą.

Program spotkania
10.30-11.00 Rejestracja uczestników
11.00-11.10 Powitanie uczestników

  • Danuta Rosa, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  • Dariusz Wilczak, Wicekurator Kuratorium Oświaty w Katowicach

11.10-11.20 – Rola Biura Regionalnego Woj. Śląskiego w Brukseli w procesie poszukiwania partnerów zagranicznych

  • Karolina Dutkiewicz–García, Biuro Regionalne Woj. Śląskiego w Brukseli

11.20-12.00 Możliwości realizacji projektów w ramach Programu Erasmus+ Młodzież

  • Magdalena Paszkowska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

12.00-12.15 Erasmus + Młodzież – wyzwania i doświadczenia, dobre praktyki

  • Adrian Koniecki, Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży „CZ-ART”

12.15-13.00 ABC dobrej aplikacji – sesja pytań i odpowiedzi

  • Magdalena Paszkowska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

13.00-14.00 Poczęstunek & wymiana doświadczeń i pomysłów pomiędzy uczestnikami spotkania.