Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią – standardy antyplagiatowe podwyższające jakość kształcenia i nauczania


Konferencja naukowa o takim charakterze, organizowana jest już po raz dziesiąty i stała się największym, cyklicznym wydarzeniem, dotyczącym problemu plagiatowania w kontekście jakości kształcenia.
Tegoroczna edycja konferencji obejmuje dwa panele eksperckie. Pierwsza część konferencji poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym nowoczesnego zarządzania uczelnią. Podczas dyskusji poruszone zostaną kwestie związane z formułami zarządczymi, a także m.in. ze szkoleniami menedżerów w uczelniach, w szczególności w zakresie wykorzystywania wspomagających narzędzi informatycznych.
Podczas drugiego panelu eksperckiego zaproszeni dyskutanci będą rozmawiać o rozwiązaniach wspierających podnoszenie jakości kształcenia z wykorzystaniem narzędzi i procedur antyplagiatowych. W trakcie dyskusji podniesiona zostanie kwestia znaczenia właściwych procedur w kształtowaniu wzorcowego procesu dyplomowania. Paneliści będą również rozmawiać o kluczowych elementach funkcjonowania systemu antyplagiatowego w uczelni oraz o przyszłości prawa antyplagiatowego w Polsce.