Czym się zajmujemy?
 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji udziela patronatu inicjatywom, które dotyczą szeroko pojmowanego wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji formalnej i pozaformalnej w Polsce, a także promowania dialogu międzykulturowego i walki z wykluczeniem społecznym.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie udziela Patronatu Honorowego Dyrektora Generalnego ani patronatu Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia promocyjnego ich inicjatyw prosimy kierować do formularza ubiegania się o patronat Fundacji.

 

Lista udzielonych patronatów:

 

Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich


II Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich to całoroczny, ogólnopolski projekt naukowo-edukacyjny na szczeblu akademickim, który rozwija i upowszechnia dorobek naukowy polskich uczonych, uczelni wyższych i środowisk debatanckich w zakresie wystąpień publicznych, retoryki, komunikacji, erystyki i debaty publicznej. Projekt kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie debaty oksfordzkiej jako innowacyjnego, wielowymiarowego narzędzia dydaktycznego. II AMPDO, dzięki praktycznemu upowszechnianiu nauki rozwija wśród uczestników niezwykle przydatne w społeczeństwie i gospodarce umiejętności komunikacyjne.

Forum Wymiany Doświadczeń “Moja przygoda z Erasmusem+”


Forum Wymiany Doświadczeń promuje i upowszechnia efekty uzyskane podczas realizacji staży zawodowych uczniów finansowanych z funduszy europejskich oraz promuje kształcenie zawodowe. W części dydaktycznej zaprezentowano korzyści, jakie niesie z sobą kształcenie i szkolenie zawodowe. W części warsztatowej beneficjenci projektów wymienili się doświadczeniami z realizacji staży w krajach Unii Europejskiej.

Pramerica Moc Działania


Pramerica Moc Działania to program, który wyróżnia i nagradza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zaangażowanych w działania na rzecz lokalnej społeczności. Inicjatywa jest wyrazem uznania dla młodych wolontariuszy i ma na celu promowanie szlachetnych postaw oraz bezinteresownej pomocy potrzebującym. W ramach projektu angażujemy również szkoły, mające za zadanie wyłonić uczniów wykazujących się wyjątkową postawą społeczną.

Konkurs dla nauczycieli: “Temat: Europa”


Sieć informacyjna Team Europe działająca przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) planuje wspólne zorganizowanie konkursu dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju. Nauczyciele będą zachęcani do zgłaszania propozycji scenariuszy lekcji europejskiej; z grupy zaproponowanych tematów, możliwych do przeprowadzenia na lekcjach różnych przedmiotów (języków, plastyki, matematyki, historii, WOSu, etc.). Będą to mogły być scenariusze lekcji, które już zostały przeprowadzone, lub jeszcze nie sprawdzony w praktyce pomysł na lekcję. Najlepsze, nagrodzone scenariusze zostaną opublikowane. Będą służyć wszystkim nauczycielom, którzy chcą przybliżyć uczniom wybrane tematy europejskie. Wydawcą publikacji będzie Komisja Europejska. Głównym celem projektu jest wybór w trybie konkursowym najlepszych scenariuszy lekcji poświęconych tematyce europejskiej.

Doświadczenia w realizacji kształcenia zawodowego w powiązaniu z rynkiem pracy


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzi od 2008 roku, działania które wychodzą naprzeciw wielkopolskim pracodawcom. Utworzyliśmy nowoczesne centrum branżowe ukierunkowane na zawody w obszarze inteligentnych kwalifikacji, które odpowiadają oczekiwaniom regionalnego rynku pracy. Zainicjowaliśmy Poznański Klaster Edukacyjny, zrzeszający branżę mechatroniczną i energetyki odnawialnej. Utworzyliśmy sieć współpracy z siedmioma powiatami regionu. W trakcie konferencji zostaną podpisane umowy patronackie z firmami i odbędzie się konferencja prasowa.

Miasto w procesie przemian od czasów nowożytnych po współczesność


Celem organizatorów jest poruszenie tematyki odnoszącej się do problemów dotykających mieszkańców miast, w których dokonują się zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne. Spotkanie młodych naukowców (młodych doktorów i doktorantów) w międzynarodowym i interdyscyplinarnym gronie umożliwi przegląd najnowszych badań z zakresu urban studies. Udział pracowników naukowych pozwoli zaś stworzyć niezbędną dla rozwoju dyscypliny platformę wymiany między młodymi badaczami i doświadczonymi naukowcami. Pokłosiem przedsięwzięcia będzie wydanie dwóch tomów monografii w językach polskim i angielskim.

Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią – standardy antyplagiatowe podwyższające jakość kształcenia i nauczania


Konferencja naukowa o takim charakterze, organizowana jest już po raz dziesiąty i stała się największym, cyklicznym wydarzeniem, dotyczącym problemu plagiatowania w kontekście jakości kształcenia. Tegoroczna edycja konferencji obejmuje dwa panele eksperckie. Pierwsza część konferencji poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym nowoczesnego zarządzania uczelnią. Podczas dyskusji poruszone zostaną kwestie związane z formułami zarządczymi, a także m.in. ze szkoleniami menedżerów w uczelniach, w szczególności w zakresie wykorzystywania wspomagających narzędzi informatycznych.

BEST General Assembly Wroclaw 2017


General Assembly to jedno z dwóch walnych zgromadzeń i zarazem największe wydarzenie w Board of European Students of Technology, podczas którego ponad 280 członków BEST-u z 94 grup lokalnych gromadzi się, aby dyskutować na temat edukacji, wsparcia kariery i zapotrzebowań środowiska studenckiego. Oprócz tego podejmują najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości organizacji i wybierają zarząd międzynarodowy. W całym wydarzeniu biorą udział: delegaci wszystkich grup lokalnych, członkowie zespołów międzynarodowych, zarząd międzynarodowy, delegaci partnerskich organizacji oraz partnerów projektu.

IX Konferencję naukowo – dydaktyczną „Języki obce – między rutyną a innowacją”


Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej po raz IX organizuje Konferencję naukowo – dydaktyczną dla edukatorów, kulturoznawców, tłumaczy i nauczycieli języków obcych. Podczas tegorocznej konferencji gościć będziemy przedstawicieli różnych ośrodków akademickich z Polski i krajów całego świata, takich jak Bośnia i Hercegowina, Serbia, Ukraina, Finlandia, Brazylia, Egipt, Kazachstan, Kirgistan, Surinam, Salvador i Honduras. Gościem specjalnym konferencji będzie prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska, która wygłosi wykład pt. „Rola nauczyciela a jakość edukacji językowej”-“Quality in language education. The role of the teacher”.

Finance Week XI


Projekt „Finance Week” to cykl bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów, który cieszy się dużą popularnością wśród łódzkich studentów. Zakres tematyczny projektu obejmuje wiele dziedzin nauki, od ekonomii, finansów i rachunkowości, po przez inwestowanie na rynku kapitałowym, marketing, zakładanie własnej działalności gospodarczej, a kończąc na umiejętnościach miękkich. W związku z tym każdy student ma szansę poszerzyć swoją wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z wybranej dyscypliny naukowej.

Nawigacja