Czym się zajmujemy?
 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji udziela patronatu inicjatywom, które dotyczą szeroko pojmowanego wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji formalnej i pozaformalnej w Polsce, a także promowania dialogu międzykulturowego i walki z wykluczeniem społecznym.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie udziela Patronatu Honorowego Dyrektora Generalnego ani patronatu Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia promocyjnego ich inicjatyw prosimy kierować do formularza ubiegania się o patronat Fundacji.

 

Lista udzielonych patronatów:

 

Finance Week XI


Projekt „Finance Week” to cykl bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów, który cieszy się dużą popularnością wśród łódzkich studentów. Zakres tematyczny projektu obejmuje wiele dziedzin nauki, od ekonomii, finansów i rachunkowości, po przez inwestowanie na rynku kapitałowym, marketing, zakładanie własnej działalności gospodarczej, a kończąc na umiejętnościach miękkich. W związku z tym każdy student ma szansę poszerzyć swoją wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z wybranej dyscypliny naukowej.

CEMS Chance XII


CEMS Chance realizuje szeroko pojęty cel społeczny – pragnie ułatwić uczniom gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej czy zdrowotnej, start w dorosłe życie. Projekt ma za zadanie pomóc im w podjęciu decyzji edukacyjnych oraz w planowaniu ścieżki zawodowej, a przede wszystkim nauczyć dostrzegać i w pełni wykorzystywać szanse, jakie daje im los. Celem inicjatywy jest wzbudzenie w młodych ludziach chęci do nauki i rozwoju osobistego oraz kształtowania własnych pasji.

Erasmus Mundus for the Community


Spotkanie wraz z warsztatem jest organizowane w celu podsumowania dokonań projektów już zakończonych (SALAM i SIGMA), jak też tych, które zostaną zakończone w roku 2017 (SALAM 2) i 2018 (SIGMA Agile). Posłuży ono jako forum dla prezentacji osiągnięć naukowych oraz dialogu między badaczami polskimi i zagranicznymi. Celem spotkania będzie też omówienie możliwości dalszej współpracy między uczelniami partnerskimi.

IX Urodziny Wolontariatu Centerko – Spotkanie ze Sztuką IX


Tematem przewodnim imprezy jest sztuka i działalność artystyczna, ponieważ wolontariat zrodził się w Stowarzyszeniu „Pomost” z oddolnych inicjatyw jego członków, których wspólnym mianownikiem było zamiłowanie do sztuki oraz chęć podzielenia się swoimi pasjami i zainteresowaniami z innymi.
IX edycja imprezy odbędzie się w dn. 07.04.2017 r. w siedzibie Kina Bodo przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 78/80 i będzie miała formę integracyjnego spotkania przy filmie „Wstawaj i walcz” w reż. Weroniki Pliszki.

Erasmus Student Network Poland


Erasmus Student Network (ESN) to największa, na obecną chwilę w Europie, międzynarodowa organizacja studencka skupiająca obecnie około 13 500 wolontariuszy w 526 sekcjach w 40 krajach. Jej zadaniem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, szczególnie programu Erasmus+, który w tym roku obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Z tej okazji wiele z wydarzeń organizowanych przez Erasmus Student Network nawiązywać będzie do jubileuszu programu i odbywać się będzie przez cały rok przy współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Start na rynku pracy


„Start na rynku pracy” to pierwszy w Polsce projekt badawczy, skierowany do środowiska akademickiego na tak dużą skalę, jego celem jest zdiagnozowanie wyzwań stojących przed studentami i absolwentami w ich przygotowaniach do wchodzenia na rynek pracy. Projekt rozpoczyna się przeprowadzeniem badań społecznych wśród studentów i absolwentów, szkół wyższych, a także pracodawców, przedstawicieli uczelni i instytucji publicznych, partnerów społecznych odpowiedzialnych za wchodzenie młodych ludzi na rynek pracy. Przewidywana łączna liczba ankietowanych wyniesie około 6000 respondentów. Realizatorami są Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Drogowskazy Kariery


Drogowskazy Kariery to ogólnopolski program edukacyjny, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Cele Programu realizowane są poprzez organizację różnorodnych wydarzeń na uczelniach wyższych w całej Polsce, w skład których wchodzą m.in.: warsztaty i case studies, a także panele. W czasie spotkań ze znanymi osobami ze świata polityki, nauki i biznesu studenci mogą uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące różnego rodzaju zjawisk w szkolnictwie oraz na rynku pracy.

Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS 2017


KOKOS, czyli Konkurs Konstrukcji Studenckich – ogólnopolski projekt, którego celem jest wyłonienie najbardziej utalentowanych konstruktorów spośród studentów najlepszych polskich uczelni technicznych. Jego celem jest to, aby studenckie wynalazki nie lądowały w szafach, a zostały docenione, zauważone i przede wszystkim – skomercjalizowane.

Konkurs językowy Word Master


Powiatowy Konkurs Językowy WORD MASTER – Mistrz Słówek ma na celu propagowanie nauki języków obcych wśród młodzieży w zakresie poprawy nauczania i uczenia się języków oraz promowania szerokiej różnorodności językowej Unii Europejskiej, w tym świadomości międzykulturowej. W konkursie biorą udział uczniowie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu tureckiego i powiatów ościennych. Konkurs jest organizowany cyklicznie i cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i nauczycieli języków obcych. W rywalizacjach konkursowych wiedzę prezentuje po trzech przedstawicieli z każdej szkoły.

Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2017


Konferencje z cyklu „Studenci zagraniczni w Polsce”, organizowane co roku w ramach programu „Study in Poland”, są tradycyjnie miejscem debaty na temat strategii i praktyki procesów internacjonalizacji realizowanych w naszym kraju.