Czym się zajmujemy?
 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji udziela patronatu inicjatywom, które dotyczą szeroko pojmowanego wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji formalnej i pozaformalnej w Polsce, a także promowania dialogu międzykulturowego i walki z wykluczeniem społecznym.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie udziela Patronatu Honorowego Dyrektora Generalnego ani patronatu Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia promocyjnego ich inicjatyw prosimy kierować do formularza ubiegania się o patronat Fundacji.

 

Lista udzielonych patronatów:

 

Międzynarodowy Szczyt Młodzieży „Youth to Youth Summit”. Zrozumienie skutków korupcji, braku transparentności i jawności w naszym życiu


Problem korupcji oraz braku przejrzystości jest wielopłaszczyznowy i dotyczy wszystkich dziedzin życia. Niezależnie od tego czy uświadamiamy sobie jego istnienie, to skutki nadużyć w różnych sektorach, zarówno prywatnym jak i publicznym możemy zauważyć wszyscy. Koszty korupcji są szacowane na około 5% Produktu Krajowego Brutto w skali roku globalnie.

I Wojewódzki konkurs języka angielskiego dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych


ŚCDN od ponad 2 lat wspiera nauczycieli i szkoły w regionie świętokrzyskim pod kątem wdrażania nowoczesnych rozwiązań związanych z nauką języków obcych oraz realizowania przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym poprzez projekty eTwinning oraz Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej.

IV Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej “IDEATORIUM”


Zapraszamy na IV edycję Konferencji Dydaktyki Akademickiej Ideatorium na Uniwersytecie Gdańskim. Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2016 r. i adresowana jest do nauczycieli akademickich (w tym także doktorantów) oraz wszystkich osób zainteresowanych problemem poprawy jakości dydaktyki akademickiej.

Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa


Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Koordynator projektu “Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa” mają zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium podsumowujące wyżej wymieniony projekt.

Konferencja „Nowoczesny nauczyciel we współczesnej szkole”


Wychodząc naprzeciw potrzebie uzupełnienia i pogłębienia wiedzy zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowym adresowanym do nauczycieli różnych specjalności, szczególnie jednak do nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego i języków obcych.

„Finance Week”


„Finance Week” jest to cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla studentów z zakresu ekonomii, finansów, a także umiejętności miękkich. Jest to połączenie środowiska akademickiego z biznesowym poprzez zajęcia praktyczne, gry, zabawy. Dodatkowo podczas tygodnia „Finance Week” organizowane są liczne konkursy oraz majówkowa impreza integracyjna.

Targi Projektów Akademickich


Targi Projektów Akademickich to jednodniowe wydarzenie, skierowane do studentów, mające na celu umożliwienie im nawiązania kontaktów z biznesem i przemysłem. TPA ma wypełnić lukę i pomóc studenckim projektom. Targom Projektów Akademickich towarzyszą konkursy, m.in na najlepszy i najbardziej innowacyjny projekt.