Pięć lat Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży


1 czerwca minęło 5 lat, odkąd Polska i Litwa zawarły porozumienie w sprawie powołania Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Co takiego działo się w trakcie współpracy tych dwóch tak bliskich sąsiadów? Dlaczego jest to tak ważne?

Głównymi celami Funduszu są: kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych, inspirowanie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pomogą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni czy niwelowanie uprzedzeń i stereotypów. Mimo że brzmi to górnolotnie, organizacje (szkoły, NGO-sy, uniwersytety) realizujące polsko-litewskie projekty na co dzień wdrażają te cele w życie, pokazując, że pomimo wielu różnic polsko-litewska przyjaźń młodzieżowa jest coraz silniejsza.

Do tej pory ogłoszono w sumie 6 konkursów wniosków, a Fundusz po obu stronach dofinansował 292 projekty. Każdy z nich miał swój niepowtarzalny temat, poprzez który młodzież poznawała rówieśników z sąsiedzkiego kraju.

Wśród projektów można znaleźć te o tematyce historycznej, kulturowej, sportowej, a także artystycznej. Można było spotkać polsko-litewskich Harrych Potterów, zobaczyć wspólną pantomimę czy spektakl teatralny – wszystko to służyć ma pokonywaniu barier, zrozumieniu różnic i pozbyciu się stereotypów.

Takie spotkania są potrzebne młodym ludziom. Uczulają ich na to, że nie każdy jest taki sam jak oni, nawet jeżeli mieszka po sąsiedzki, za granicami naszego kraju – tłumaczy Adam, koordynator projektu „2 Narody – 102 powody, by się poznać”.

Wielu młodych uczestników twierdzi, że dzięki inicjatywom pokonali niechęć do swoich sąsiadów. Zrozumieli, że pomimo granicznej bliskości, są całkiem inni, mają odmienne zdania, żyją w innej kulturze, ale jednak są w stanie razem dążyć do realizacji założonych celów.

Projekty służą też edukacji pozaformalnej – młode osoby poznają siebie oraz swoje możliwości, a przede wszystkim zdobywają nowe kompetencje. Byłam poruszona wielobarwnością uczestników biorących udział w przedsięwzięciu oraz tym, że tymi działaniami zainteresowani są nie tylko młodzi ludzie – opowiada Justina z Centrum Kultury „In Actio” z Wilna.

Praca z tak dużą liczbą różnych osób była dla mnie prawdziwym wyzwaniem. Najbardziej podobała mi się różnorodność metod wykorzystywanych do zgłębiania wiedzy o międzykulturowym uczeniu się i aktywnym włączaniem młodzieży w działania.

Rezultaty projektów, takie jak stała współpraca, budowanie sieci kontaktów, nowe projekty, zacieśnianie przyjaźni pokazują, że warto inwestować w polsko-litewskie relacje młodzieżowe, ponieważ to młodzi ludzie będą budować przyszłość naszych państw.

Petras Uksas, koordynator funduszu po stronie litewskiej, podsumowuje: Fundusz wspiera ogromną pracę edukacyjną polskich i litewskich organizacji, angażując dużą liczbę młodych ludzi z różnych społeczności – miejskich i wiejskich – czy osób z mniejszymi szansami. To młodzieży powierzono budowanie pozytywnych relacji pomiędzy oba krajami, co okazało się wielkim sukcesem. Oby tak dalej!