Pierwsza Liga Grundtviga


Konkurs Pierwsza Liga Grundtviga został ogłoszony przez Narodową Agencję Programu, Uczenie się przez całe życie” w kwietniu 2010 r. z okazji obchodów 10-lecia programu Grundtvig w Polsce.

Celem konkursu było pokazanie korzyści płynących z udziału w programie Grundtvig. Konkurs został ogłoszony w czterech kategoriach:

 • Najlepsza organizacja;
 • Najlepszy pracownik;
 • Najlepszy słuchacz;
 • Najlepszy plakat.

Prace do konkursu mogły zgłaszać osoby i organizacje, które korzystały z dofinansowania w latach 2000-2010 z programu Socrates – Grundtvig oraz „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych nastąpiło 10 grudnia w Warszawie podczas konferencji z okazji obchodów 10-lecia programu Grundtvig.

Komisja Konkursowa nagrodziła:

w kategorii NAJLEPSZA ORGANIZACJA:

 • I miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 • II miejsce: Polski Związek Esperantystów Zarząd Główny w Nowym Sączu
 • III miejsce: Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej „RYBNIK-EUROPA”

w kategorii NAJLEPSZY PRACOWNIK:

 • I miejsce: Małgorzata Jolanta Komarnicka (Międzynarodowy Związek Nauczycieli Esperantystów ILLEJ – Polska)
 • II miejsce: Ewa Maria Chociej (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku)
 • III miejsce: Maria Margońska (Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej “RYBNIK-EUROPA”)

w kategorii NAJLEPSZY SŁUCHACZ:

 • I miejsce ex aequo: Grażyna Rejak (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie)
 • I miejsce ex aequo: Ewa Panocha (Przedsiębiorstwo Usługowo-Edukacyjne „Enter and Go”)
 • III miejsce: Leokadia Czajkowska (Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne)

w kategorii NAJLEPSZY PLAKAT Komisja Konkursowa postanowiła przyznać sześć równorzędnych wyróżnień:

 • Beata Ozga (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie)
 • Jacek Bednarek (Stowarzyszenie “Nowa Rodzina”)
 • Przemysław Piotr Guzow (Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich “Twierdza Gdańsk”)
 • Ireneusz Skoczylas (Zakład Karny w Gębarzewie)
 • Szymon Kalinowski (Zakład Karny w Gębarzewie)
 • Katarzyna Dreścik (Fundacja Wspólnota Nadziei)