Pierwsze seminarium EPALE za nami!


Jakie wyzwania stoją przed specjalistami w obszarze edukacji osób dorosłych? Jak nowe technologie mogą sprzyjać przyswajaniu wiedzy? Kogo i jak uczyć online, a także jak stworzyć udane webinarium i odnieść sukces? To tylko nieliczne wątki, jakie zostały poruszone podczas pierwszego seminarium EPALE, które w całości zostało poświęcone tematowi nowych technologii w edukacji osób dorosłych.

W seminarium wzięło udział szerokie gremium składające się z edukatorów, szkoleniowców, nie zabrakło specjalistów od coachingu. Wyselekcjonowane grono prelegentów ze swadą podjęło temat wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania osób dorosłych, przedstawiając nie tylko przykłady ciekawostek ze świata wirtualnego, które mogą wspomóc proces uczenia, ale również ich wykorzystanie na przykładzie realizowanych projektów Unii Europejskiej.

Spotkanie było nie tylko okazją do wysłuchania rekomendacji prelegentów, ale też do wymiany doświadczeń i opinii wśród grona słuchaczy. Merytoryczne dyskusje, wymiana argumentów, którym towarzyszyła skupiona atmosfera, to z pewnością jeden z wielu benefitów wynikający z udziału w spotkaniu.

Seminarium o nowych technologiach rozpoczyna dwuletni cykl spotkań dotyczących uczenia się osób dorosłych w Europie.