Pionierzy w branży


Tytuł projektu: IMPROFARM – Improvement of Production and Management Process in Agriculture Through Transfer of Innovations
Organizator: Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego
Czas realizacji: 2011-2013 r.

IMPROFARM był pierwszym w historii projektem, w którym Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego pełnił rolę lidera. Instytucja sprostała jednak zadaniu, a projekt okazał się strzałem w dziesiątkę. To ważne, bo inicjatyw służących rozwijaniu umiejętności osób zatrudnionych w rolnictwie wciąż brakuje.

Projekt zrealizowało konsorcjum składające się z: uniwersytetów, instytutów naukowych, profesjonalnych rolników, organizacji szkoleniowych, naukowych i konsultingowych z Polski, Bułgarii,  Cypru, Słowacji i Włoch. IMPROFARM (Improvement of Production and Management Process in Agriculture Through Transfer of Innovations) koncentrował się na rozwoju umiejętności i  kompetencji rolników oraz osób zatrudnionych w sektorze rolnictwa, zajmujących się w szczególności zarządzaniem gospodarstwem, szkółkarstwem, rolnictwem ekologicznym oraz innowacyjnością produkcji zwierzęcej.

Jak podkreślają organizatorzy, inicjatywa była bardzo wartościowa – liczba realizowanych w Europie projektów o podobnej tematyce jest bowiem bardzo niewielka. W ramach przedsięwzięcia  przygotowano m.in. podręcznik hodowli pszczół, e-booki ze szkoleniami w trybie offline oraz raporty. Wypracowane materiały – zarówno teoretyczne, jak i studia przypadku oraz narzędzia do  oceny zdobytej wiedzy – zamieszczono na platformie e-learningowej. Są wykorzystywane do dziś – taka forma szkolenia nie tylko umożliwia mieszkańcom obszarów wiejskich zdobywanie wiedzy, ale też zapobiega wykluczeniu cyfrowemu. W sumie konsorcjum zrealizowało aż 56 działań promocyjnych i upowszechniających. Ich liczba i zakres znacznie przekroczyły wstępnie deklarowany poziom. Działania pozwoliły dotrzeć do ogromnej liczby odbiorców: rolników, doradców rolniczych, nauczycieli zawodu i producentów rolnych. Najaktywniejszy pod tym względem okazał się PIB – jego pracownicy wzięli udział w 25 międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych wydarzeniach targowo-wystawienniczych, skierowanych do sektora rolnego.

Poza udziałem w targach lider projektu opublikował liczne artykuły i informacje na stronie internetowej oraz przygotował wiele materiałów promocyjnych. Zwieńczeniem działań  upowszechniających były konferencje zorganizowane przez każdego z partnerów oraz międzynarodowa konferencja podsumowująca przedsięwzięcie. Jak mówią przedstawiciele Instytutu Zootechniki, nawiązane dzięki projektowi kontakty są nie do przecenienia i już skutkują kolejnymi wspólnymi inicjatywami.

Od koordynatora:
Maciej Dymacz
Instytut Zootechniki PIB

Projekt IMPROFARM był dla mnie dużym wyzwaniem. W ubiegłych latach byłem kilka razy uczestnikiem projektów, ale w charakterze partnera. Szczególnie w pamięci zapadło mi pierwsze spotkanie partnerów – musiałem je prowadzić i zapanować nad całością. Brak doświadczenia skutkował tym, że niekiedy wykonywaliśmy znacznie więcej pracy, niż zaplanowaliśmy na początku. Ostatecznie jednak przygotowaliśmy obszerny materiał edukacyjny, a nasze przedsięwzięcie zostało bardzo wysoko ocenione. Dla mnie największą wartością było zdobycie doświadczenia w charakterze lidera projektu. Bardzo cenne było też nawiązanie współpracy międzynarodowej, która będzie owocowała kolejnymi inicjatywami.