Podróż po doświadczenie – projekt FSS


Uczelniane biuro podróży, w którym można zdobyć kwalifikacje zawodowe? Nic prostszego! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie już je stworzyła. A to tylko jeden z elementów projektu, który ułatwi studentom start na rynku pracy.

Wszystko zaczęło się od badania, które przeprowadziłam w związku z pisaniem pracy naukowej – opowiada dr Anna Gądek, koordynatorka projektu. – Jego wyniki wykazały, że nawet studenci  nie są w stanie zapamiętać z klasycznego wykładu najbardziej charyzmatycznych profesorów więcej niż 10 proc. treści. Dlatego postanowiłam zaprojektować narzędzie dydaktyczne, które umożliwi odwrócenie proporcji – dodaje. W efekcie powstał projekt Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne jako innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej specjalności – Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim, finansowany w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Dlaczego dotyczy turystyki? Bo okolice Tarnowa są znane
z walorów turystycznych i rekreacyjnych, a wielu absolwentów szkół średnich chciałoby – ze względów ekonomicznych – kontynuować edukację w regionie. – Szacujemy, że w trakcie dwuletniego projektu około stu studentów ukończy naszą specjalizację, a zdobyte kompetencje umożliwią znalezienie pracy. A może nawet otwarcie własnej działalności, na przykład gospodarstwa agroturystycznego – mówi dr Anna Gądek. Projekt zakładał utworzenie nowej specjalizacji na kierunku administracja oraz stworzenie pracowni – symulacyjnego biura podróży Symtur. Zamierzenia te udało się już zrealizować.

Symtur – gra warta świeczki

Przekraczając próg pracowni, czujemy się jak w prawdziwej firmie – z recepcją, działami zarządzania, kadr, finansowo-księgowym, marketingu i sprzedaży. Studenci, wcielając się w rolę pracowników, mają możliwość praktycznego zdobywania wiedzy: obsługują specjalistyczne programy komputerowe, biorą udział w studium przypadku, np. obsługując trudnego klienta.

W ramach projektu powstało jak dotąd szesnaście gier dydaktycznych. – Każda z nich uczy czegoś innego – podkreśla Dorota Koptiew, współrealizatorka projektu. – Studenci mają możliwość  testowania na żywym organizmie procesów, jakie zachodzą w życiu każdej organizacji, w zależności od podjętych przez przedsiębiorcę decyzji: co się dzieje, kiedy inwestujemy w jakość produktu, a nie przeznaczamy żadnych środków w reklamę, a co, kiedy windujemy cenę i jak na te zmiany reaguje rynek. Gry, które udostępniono studentom, są wykorzystywane również w nauce innych przedmiotów, na przykład na przedsiębiorczości (jak założyć własną firmę, jak budować przewagę) czy makroekonomii (jak inwestować, analiza ekonomiczna).

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w realizacji projektu towarzyszy dwóch partnerów z Norwegii: Lillehammer University College oraz Mo and Oyrane Vocational School. W ramach tej współpracy odbyły się już dwie wizyty studyjne polskich studentów w Norwegii oraz podobne spotkanie w Polsce dla studentów i wykładowców z uczelni partnerskich.

Spotkania były doskonałą okazją do zapoznania się ze specyfiką branży turystycznej w każdym z państw, a także do pogłębienia więzi i podszkolenia umiejętności językowych. – Ten projekt daje
również możliwość wyrównania szans. Studenci PWSZ to czasem pierwsze pokolenie w rodzinie, które podjęło studia wyższe. To osoby, które mają kompleksy – nigdy nie leciały samolotem, nie przebywały przez dłuższy czas w środowisku anglojęzycznym. Udział w wizycie studyjnej bardzo je zmienił. Pozwolił uwierzyć w siebie, we własne możliwości – dodaje dr Anna Gądek.

Więcej odwagi
A co o projekcie mówią sami studenci? – Dla mnie studia na tej specjalizacji to m.in. szansa na zdobycie ciekawego doświadczenia zawodowego. Praktyki, które są oferowane w ramach projektu odbywają się u renomowanych pracodawców – mówi Weronika Kosiarska, studentka II roku. Konrad Cup, student II roku dodaje: – Turystyka to branża, która będzie się rozwijać. Dzięki udziałowi w projekcie nabrałem odwagi i w wakacje wyjechałem do Grecji na praktyki. Nie czułem się rzucony na głęboką wodę, byłem dobrze przygotowany do tego wyzwania – komentuje.

– Na studia w PWSZ zdecydowałam się właśnie z uwagi na specjalizację. Ważny był dla mnie fakt, że będziemy mieli dużo zajęć z języka angielskiego – aż osiem godzin w tygodniu – mówi studentka III roku Diana Kajurowicz. Znaczenie projektu zostało już docenione – otrzymał on nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii Innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz za nowatorskie przygotowanie narzędzi dydaktycznych. Projekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie to kolejny dowód na to, że nawet w dobie internetu kształcenie i szkolenie zawodowe musi opierać się na zdobywaniu praktycznych doświadczeń w miejscu pracy. PWSZ daje takie możliwości i osiąga przy tym szereg sukcesów. Najważniejszym z nich będzie konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.

Marzena Indra-Góźdź