Podsumowanie Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2011


Piąta edycja Europejskiego Tygodnia Młodzieży (15–21 maja) za nami. Było to siedem intensywnych dni wypełnionych dyskusjami i happeningami.

Tegoroczny ETM koncentrował się na pięciu zagadnieniach: wolontariacie, zatrudnieniu, aktywności obywatelskiej, włączeniu społecznym oraz na widoczności programu „Młodzież w działaniu”. Problematyka ta była poruszana na poziomach ogólnoeuropejskim (spotkania w Brukseli i Antwerpii), krajowym (debata krajowa) oraz regionalnym (projekty lokalne).

W Brukseli odbyła się debata w ramach dialogu usystematyzowanego. Dialog jest inicjatywą unijną, która daje młodzieży możliwość wypowiedzenia się na różne tematy drogą konsultacji krajowych. Z kolei w Antwerpii promowano inicjatywę „Mobilna młodzież” oraz – z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu – projekty Wolontariatu Europejskiego.

Krajowa inauguracja ETM odbyła się podczas Nocy Muzeów (14/15 maja) w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Gwoździem programu była jednak debata krajowa „Młodzież ma głos”, która odbyła się 17 maja w Pałacu Kultury i Nauki. To właśnie tu młodzi Polacy mieli niecodzienną możliwość wypowiedzenia się na ważne dla nich tematy w obecności wiceministra edukacji Mirosława Sielatyckiego, ekspertów i znanych postaci życia publicznego, m.in. Jurka Owsiaka.

W gronie debatujących duże emocje wzbudziły najnowsze wyniki badań Eurobarometru. Według nich młodzi Polacy są jednymi z najmniej aktywnych społecznie obywateli UE. Dyskusja skłoniła wiele osób do wniosku, że słowo „wolontariat” jest w naszym kraju rozumiane inaczej niż za granicą, a co za tym idzie, o wiele rzadziej od innych narodów określamy się mianem wolontariuszy.

Po debacie równolegle rozpoczęły się panele dyskusyjne, których tematyka nawiązywała do pięciu zagadnień Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Do prowadzenia paneli młodzież przygotowywała się na warsztatach zorganizowanych dzień wcześniej przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu”.

Na poziomie regionalnym do zagadnień poruszanych podczas ETM nawiązywał m.in. program ETM-owego Kina Krótkometrażowego. Między 18 a 21 maja młodzi ludzie mogli spotykać się w stołecznym kinie Femina na bezpłatnych pokazach filmów dokumentalnych. Po każdym seansie widzowie na gorąco komentowali obrazy reżyserów. Inspirującym dyskusjom o filmach i o poruszanej w nich tematyce nie było końca. ETM świętowany był w całej Polsce.

W woj. kujawsko-pomorskim Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka” zorganizowało warsztaty teatralne, taneczne i konwersacje językowe, a Stowarzyszenie „Nowa Rodzina” z woj. dolnośląskiego zainicjowało spotkania z decydentami. Inne organizacje proponowały np. rajdy rowerowe – ciekawych pomysłów nie brakowało.

Mimo że oficjalnie Europejski Tydzień Młodzieży zakończył się w sobotę 21 maja, wiele działań lokalnych trwało dłużej, a największym sukcesem było to, że wiele osób zainspirowanych wydarzeniami całego tygodnia podjęło decyzję o realizowaniu własnych projektów nawiązujących do idei ETM. Każdy z nich będzie dowodem na to, że ETM 2011 był wydarzeniem udanym.