Podsumowanie III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji


Zachęcamy do lektury podsumowania III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji.
Korzystając z nowoczesnych technologii, nie zapominajmy, że to ludzie są najważniejsi  – usłyszeli uczestnicy III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji. Mówiono też o rewolucji w nauczaniu i wyzwaniach, które stoją przed nauczycielami. Najczęściej jednak odmieniano przez przypadki słowo „pandemia”. Bo to przez nią tegoroczny Kongres był inny niż poprzednie
Trzecia edycja Kongresu jest nietypowa, bo nagle zmienił się nasz świat” – powiedział na wstępie dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny FRSE.