Polscy organizatorzy wizyt studyjnych na międzynarodowym seminarium w Salonikach


W dniach 24-25 czerwca 2010 r. odbyło się w Salonikach międzynarodowe seminarium tematyczne dla organizatorów wizyt studyjnych w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Przewodnim hasłem seminarium była promocja aktywnego włączania społecznego niektórych grup poprzez udział w wizytach studyjnych. Do udziału w seminarium zostało zaproszonych około 70 organizatorów wizyt z całej Europy, wśród nich znalazło się czworo przedstawicieli z polskich instytucji: Niepublicznego Przedszkola „Świat Bajek” w Piasecznie, Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Urzędu Miasta w Bytomiu – Wydziału Edukacji i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Instytucje goszczące, przedstawiciele CEDEFOP (Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) i Komisji Europejskiej szukali ciekawych pomysłów na tematy wizyt studyjnych związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Inspiracje można było czerpać z przykładów dobrych praktyk prezentowanych przez doświadczonych organizatorów, którzy mają na swym koncie zakończone sukcesem wizyty poświęcone stwarzaniu równych szans osobom niepełnosprawnym czy zachęcaniu mniejszości do aktywnego udziału w społeczeństwie obywatelskim.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z seminarium oraz obejrzenia zdjęć na stronie: http://studyvisits.cedefop.europa.eu/