Polscy specjaliści we wrześniu 2018 roku będą rywalizować w konkursie EuroSkills w Budapeszcie. Poszukujemy ekspertów do roli sędziów zawodach. W listopadzie rozpoczynamy pierwsze szkolenie!


O konkursie:

EuroSkills to europejska wersja konkursu WorldSkills, który odbywa się co dwa lata w jednym z państw członkowskich. Zawody WorldSkills są organizowane od 1950 roku, zaś EuroSkills od 2008 roku. Celem obu wydarzeń jest promowanie umiejętności zawodowych, podnoszenie ich jakości oraz współpraca z pracodawcami w międzynarodowym środowisku. Wydarzeniu towarzyszą rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Inicjatywa stwarza również niepowtarzalną możliwość do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, promocji osiągnieć, a także nawiązywania kontaktów i budowaniu partnerstw edukacyjno-rynkowych. We wrześniu 2018 roku w Budapeszcie rywalizować będą ze sobą reprezentanci z 28-u państw w 36-u dyscyplinach. To łącznie ok. 600-set zawodników, których oceniać będzie niemalże 500-set najlepszych w swoich dziedzinach ekspertów z Europy.

Polska reprezentacja na EuroSkills 2018:

Do Budapesztu polecą reprezentanci Polski w 6 branżach:

– florystyce;

– gastronomii;

– fryzjerstwie;

– murarstwie;

– mechatronice;

– tynkarstwie i systemach suchej zabudowy.

Towarzyszyć im będą eksperci, których zadaniem będzie ocena konkursowych prac. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  została nominowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do roli instytucji koordynującej przygotowanie Polski do udziału w konkursach WorldSkills oraz EuroSkills.

W związku z tym poszukujemy specjalistów, którzy gotowi będą podjąć z nami współpracę. Polska jako kraj uczestniczący mam możliwość desygnowania kandydatów na ekspertów (sędziów) zarówno w wymienionych już wyżej konkurencjach jak i pozostałych, w których rywalizować będą reprezentanci innych państw.  Warunkiem niezbędnym, aby ubiegać się o funkcję jest biegła znajomość języka angielskiego. Pierwsze szkolenie dla ekspertów odbędzie się 27 listopada 2017 roku w Warszawie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do aplikowania poprzez wypełnienie oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: pmachera@frse.org.pl.

Zobacz program wydarzenia.