Polska misja edukacyjna w Brazylii


Spotkania ze studentami, władzami wiodących brazylijskich uczelni, przedstawicielami brazylijskich instytucji odpowiedzialnych za programy mobilności akademickiej, przedstawicielami polskich oraz europejskich placówek dyplomatycznych, prezentacje oraz udział w targach to tylko niektóre z wydarzeń, które znalazły się w programie misji edukacyjnej w Brazylii. Wszystkie odbyły się w dniach 14-22 marca 2015 r. i zostały zorganizowane w ramach kampanii Ready Study, Go! Poland.

Kampania Ready, Study, Go! Poland od 2012 r. wspiera umiędzynarodowienie polskich uczelni, a misja edukacyjna w  Brazylii organizowana jest w ramach kampanii już po raz drugi. W tym roku wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz ośmiu polskich uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Politechniki Poznańskiej oraz Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Inauguracja polskiej misji miała miejsce 14 marca w Sao Paulo podczas Salao do Estudante, największych targów edukacyjnych w Brazylii i jednych z największych w Ameryce Południowej. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego była organizatorem polskiego stoiska w Sao Paulo oraz Kurytybie. Organizatorzy targów szacują, że oba wydarzenia odwiedziło ponad 30 tysięcy osób. Wielu uczestników było zainteresowanych polskim stoiskiem oraz prezentacją oferty naszych uczelni. W ramach misji edukacyjnej polska delegacja wzięła udział w  spotkaniach z władzami i kadrą naukową: Uniwersytetu Krajowego w Brasilii (Universidade de Brasília), Uniwersytetu Katolickiego w Brasilii (Universidade Católica de Brasília), Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Kurytybie (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) oraz Uniwersytetu Federalnego Parany w Kurytybie (Universidade Federal do Paraná).

Na Uniwersytecie Krajowym w Brasilii (UnB) 18 marca 2015 roku odbył się Dzień Polski zorganizowany wspólnie przez UnB i Ambasadę RP w Brazylii. Celem wydarzenia było zainteresowanie brazylijskich studentów polską ofertą akademicką oraz zachęcenie ich do studiowania w ramach programu stypendialnego rządu Brazylii „Nauka bez granic” oraz Erasmus Mundus Joint Master Degrees. FRSE specjalnie na to wydarzenie przygotowała materiały drukowane Erasmus+ in Poland oraz podstronę: www.erasmusplus.org.pl/in-poland/

W ramach misji edukacyjnej w Brazylii, polska delegacja wzięła również udział w zorganizowanym w Parlamencie Brazylii (Congresso Nacional em Brasília) forum BRASIL-EUROPA: Brasil e União Europeia – parceiros na política mundial. Z tej okazji polska delegacja gościła również na spotkaniu z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego w Ambasadzie UE w Brasilii.

Bardzo ważnym punktem programu było spotkanie z władzami CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), instytucji, która koordynuje brazylijski program stypendialny „Nauka bez granic” (Ciência sem fronteiras). Polska przystąpiła do niego w październiku 2013 roku, a w tym roku w ramach programu przyjadą do Polski pierwsi brazylijscy studenci.

Zwieńczeniem pobytu w Brazylii było spotkanie z Polonią brazylijską w Kurytybie. Obecność polskiej misji edukacyjnej w Brazylii była promowana przez wiele instytucji. Artykuły na tej temat zamieszczono na stronie internetowej oraz kanale Youtube UnB, na stronie internetowej Uniwerystetu Katolickiego w Brazylii, na stronie internetowej Uniwersytetu Federalnego Parany oraz na profilu Flickr Uniwersytetu Parany, na stronie internetowej Uniwersytetu Katolickiego Parany w Kurytybie, a także na stronie Ambasady RP w Brazylii.

RSG!Poland Brazylia 2015