Polska misja edukacyjna w Chinach


W dniach 23-30 października chińscy akademicy i kandydaci na studia mogli odwiedzić polskie stoiska przygotowane w ramach kampanii Ready, Study, Go! Poland na targach edukacyjnych w Pekinie, Chengdu i Kantonie.

Targi China Education Expo to największe targi edukacyjne w Chinach. Corocznie odwiedza je ponad 60 tys. osób. Organizowane są przez Ministerstwo Edukacji ChRL oraz Chińskie Stowarzyszenie Edukacji ds. Wymiany Akademickiej (China Education Association for International Exchange, CEAIE).

Polskie stoiska w ramach kampanii Ready, Study, Go! Poland zorganizowane zostały przez MNiSW we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W targach wzięło udział 16 polskich uczelni. Delegacja liczyła łącznie blisko 40 osób, w tym kilku rektorów oraz dziekanów studiów anglojęzycznych.
Podczas targów China Education Expo w Pekinie odbyły się wydarzenia zorganizowane z okazji

40-lecia ustanowienia stosunków dyplomatycznych Unia Europejska – Chiny. Polska wraz z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej wzięła udział w sesji posterowej. Dodatkowo polska oferta edukacyjna oraz możliwości studiowania w Polsce w ramach programu Erasmus+ zaprezentowane zostały 24 października 2015 r., podczas prezentacji z udziałem przedstawicieli MNiSW oraz FRSE, polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

W dniu 23 października 2015 r. MNiSW we współpracy z Ambasadą RP w Chinach zorganizowało seminarium z udziałem m.in. przedstawicieli chińskich uczelni biorących udział w targach oraz odbywającej się równolegle Ogólnokrajowej Chińskiej Konferencji nt. edukacji zagranicznej. W dniu 30 października 2015 r. delegacja polska uczestniczyła w spotkaniu, zorganizowanym przez Konsulat Generalny RP w Kantonie oraz MNiSW, dotyczącym współpracy polsko-chińskiej w obszarze szkolnictwa wyższego. Spotkania posłużyły prezentacji polskiej oferty akademickiej i rozwijaniu dwustronnej współpracy polskich i chińskich szkół wyższych.

 
RSG!Poland - misja edukacyjna w Chinach_październik_2015