Polskie uczelnie na konferencji i targach NAFSA w Kanadzie


Ponad dwadzieścia osób z Polski reprezentowało polskie uczelnie i instytucje podczas konferencji i targów NAFSA w Vancouver w dniach 29 maja – 3 czerwca 2011 r. Była to dobra okazja, by po raz pierwszy zaprezentować logo promującego polskie szkolnictwo wyższe – Higher Education in Poland – oraz publikację pod tym samym tytułem.

Konferencja i targi NAFSA (Association of International Educators) są poświęcone międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi z całego świata. W tym roku wzięło w nich udział ponad osiem tysięcy uczestników reprezentujących organizacje edukacyjne.

Polskie stoisko Higher Education in Poland w imieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Na targach została również zaprezentowana oferta uczelni zrzeszonych w ramach projektu Study in Poland. To stoisko zorganizowała z kolei Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

W uroczystym otwarciu polskiego stoiska wziął udział pan Krzysztof Czapla, Konsul Generalny RP w Vancouver, oraz dr Grażyna Żebrowska z Ambasady RP w Waszyngtonie. Na zaproszenie Konsula odbyło się również uroczyste spotkanie w Konsulacie Polskim w Vancouver. Oprócz polskiej delegacji w spotkaniu wzięło udział ok. dwudziestu polskich wykładowców i studentów z kanadyjskich uczelni, a także reprezentacja Kongresu Polonii Kanadyjskiej.

Podczas targów swoją ofertę prezentowały następujące uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Wrocławska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Politechnika Gdańska. Zaprezentowano też materiały innych szkół wyższych, które nie zdołały wysłać do Vancouver swoich przedstawicieli.