Polskie uczelnie stawiają na umiędzynarodowienie


Największe europejskie spotkanie ekspertów w dziedzinie szkolnictwa wyższego European Association for International Education (EAIE) odbyło się 15-18 września w Glasgow. W wydarzeniu wzięło udział aż 80 przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego. Jednym z najważniejszych tematów, który poruszono podczas spotkania, była oferta programu Erasmus+.

W tegorocznej konferencji EAIE wzięło udział ponad 5 tysięcy gości z blisko 100 państw. W programie znalazło się ponad 200 paneli, warsztatów i sesji networkingowych poświęconych globalnym wyzwaniom stojącym przed szkolnictwem wyższym. Jednym z mówców była Izabela Gajda-Perek, kierownik Biura Promocji i Nowych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która poprowadziła panel dotyczący Marketing & Recruitment. Panel został przygotowany wspólnie z University of Groningen w Holandii oraz Ca’Foscari University of Venice we Włoszech.

Stoisko Ready, Study, Go! Poland

Na stoisku narodowym Ready, Study, Go! Poland, zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, swoją ofertę prezentowało 20 instytucji z całej Polski. Tak silna reprezentacja Polski w tym prestiżowym wydarzeniu potwierdza tezę, zgodnie z którą zaangażowanie polskich czelni w proces umiędzynarodowienia stale rośnie.

EAIE Rising Star

Podczas tegorocznej konferencji Edyta Lachowicz-Santos, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jako pierwsza Polka w historii, została wyróżniona nagrodą EAIE Rising Star.

Jednym z wiodących tematów tegorocznego spotkania była prezentacja możliwości, jakie daje program Erasmus+. Oprócz spotkań informacyjnych organizowanych na stoisku Komisji Europejskiej podczas czterech dni konferencji uczestnicy mogli wziąć udział sesjach poświęconych między innymi takim tematom jak:

 • Making Erasmus+ work for disabled students;
 • Erasmus Mundus Joint Master Degrees: a path to nternationalprofessional networks;
 • A quick guide to language support for Erasmus+ participants;
 • Exploiting the opportunities of Erasmus+ Strategic Partnerships and Knowledge Alliances;
 • Erasmus+: early results in supporting the modernisation of higher education in non-EU countries;
 • GaragErasmus: helping your alumnifind and create jobs;
 • Opportunities for funding through Jean Monnet Activities in Erasmus+;
 • Erasmus @ Schools: instilling the spirit of international mobility in young people;
 • Doctoral education within the EU: from Erasmus+ to Horizon 2020;
 • Making the most of the new Erasmus+ Student and AlumniAssociation;
 • Navigating global mobility withErasmus+;
 • How to make Erasmus+ strategic partnerships truly strategic and cross-sectoral;
 • Creating opportunities for Erasmus+ international traineeships.

European Association for International Education

European Association for International Education to jedna z największych i najbardziej wpływowych na świecie organizacji pozarządowych zrzeszających specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą internacjonalizacją i promocja szkolnictwa wyższego. Za rok konferencja EAIE odbędzie się w Liverpoolu. Udział w konferencji i targach EAIE stanowi doskonałą okazję do promocji szkolnictwa wyższego, nawiązania kontaktów ze szkołami wyższymi z całego świata i międzynarodowymi organizacjami o profilu edukacyjnym, a także do wymiany doświadczeń z innymi specjalistami zajmującymi się edukacją i wymianami studentów.