Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży na fotografiach


„Przyjaźń, edukacja, wspólna historia” to tytuł wystawy fotograficznej, na której zaprezentowano fotografie dokumentujące projekty realizowane w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Fotografie ukazują, w jaki sposób wspólna realizacja projektów łączy sąsiedzkie narody i pozwala młodzieży z obu krajów rozwijać się w twórczy sposób.

Pokaz wystawy odbył się 13 października 2015 r. w Galerii Zachęta w Warszawie podczas spotkania młodzieży z Polski i Litwy.

Otworzyli go przewodniczący Komitetu Funduszu: ze strony polskiej Urszula Martynowicz, dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a ze strony litewskiej Justas Pankauskas, radca premiera Republiki Litewskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się członkowie Komitetu Funduszu, uczestnicy seminarium „Develop2gether” odbywającego się obecnie w Warszawie, dotychczasowi beneficjenci Funduszu oraz inni zaprzyjaźnieni z Funduszem goście.

Obserwuj tablicę Wystawa Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży należącą do użytkownika FRSE.

***

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży został powołany 1 czerwca 2007 r. na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rządem Republiki Litewskiej pod honorowym patronatem premierów Polski i Litwy, którzy dostrzegli szczególną rolę młodego pokolenia w budowaniu relacji międzynarodowych.

Fundusz wspiera finansowo (konkurs wniosków) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) pomysły młodych ludzi – dofinansowuje m.in. wymiany, seminaria i szkolenia. Dzięki wspólnym projektom młodzi Polacy i Litwini odkrywają własne korzenie i przełamują stereotypy narodowe. Fundusz służy budowaniu przyjazdnej współpracu i umacnianiu więzi pomiędzy obydwoma narodami.