Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży zaprasza na spotkania informacyjne


Wszystkich, którzy zainteresowani są realizowaniem projektów polsko-litewskich zachęcamy do wzięcia udziału w grudniowych spotkaniach informacyjnych.

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłosił niedawno konkurs wniosków na 2016 r. Spotkania mają na celu przybliżenie możliwości, jakie tworzy Fundusz, zasad występowania o środki i priorytetów w tegorocznym konkursie.

W dniach 2 i 4 grudnia br. w Warszawie czekamy zarówno na osoby, które mają już doświadczenie w ubieganiu się o środki pochodzące z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, ale też przedstawicieli tych organizacji, którzy nigdy nie realizowali podobnych projektów i chcieliby zdobyć podstawową wiedzę z tego zakresu.

Podczas spotkań informacyjnych skupimy się na następujących zagadnieniach:

 • działalność Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży;
 • priorytety Funduszu na rok 2016;
 • zasady konkursu na rok 2016;
 • wnioski konkursowe;
 • system on-line składania wniosków;
 • kryteria jakościowe realizowanych projektów.

Terminy spotkań

 • 2 grudnia 2015 r. w godzinach 10:00 – 16:00, Fundacja Rozwoju System Edukacji
  (ul. Mokotowska 43, Warszawa)
 • 4 grudnia 2015 r. godzinach 10:00 – 16:00, Fundacja Rozwoju System Edukacji
  (ul. Mokotowska 43, Warszawa)

Należy wybrać jedno spotkanie.

Koszty
Koszty materiałów informacyjnych oraz lunch pokrywa Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Koszty podróży pokrywają uczestnicy.

Zgłoszenia

Należy wypełnić formularz on-line dotyczący wybranego spotkania.

Termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2015 r.

We wszystkich sprawach dotyczących szkolenia prosimy pisać na adres plf@frse.org.pl

 

WIĘCEJ INFORMACJI