Polsko-litewski konkurs wniosków na rok 2017


Do 30 grudnia 2016 r. można składać wnioski do Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Projekty dofinansowane w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży to wspaniała okazja, aby doświadczyć jedynej w swoim rodzaju przygody – poznać nowych ludzi, nauczyć się ciekawych rzeczy, a także podróżować po innym kraju. Projekty stwarzają niepowtarzalne warunki do wymiany poglądów i myśli, ponieważ biorą w nich udział osoby w różnym wieku, z różnych środowisk i z innym podejściem do otaczającego ich świata.
Od 2007 roku Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży wspiera i organizuje działania na rzecz młodzieży zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Swoje funkcjonowanie rozpoczął na podstawie umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Litewskiej podpisanej 1 czerwca 2007 roku. Dzięki niej współpraca pomiędzy polską a litewską młodzieżą nabrała szczególnego wymiaru. Honorowymi patronami Funduszu zostali premierzy obu państw, a jego główne cele to wspieranie i finansowanie inicjatyw młodzieżowych z obu państw oraz stworzenie odpowiednich warunków do budowania współpracy między narodami Polski i Litwy. Zadaniem Funduszu jest rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy narodami i inspirowanie młodych ludzi oraz osób pracujących z młodzieżą do działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się obu narodów.
Projekty w 2017 roku
Co roku Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasza konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.

W roku 2017 priorytety Funduszu to:

  • Promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi
  • Promowanie tolerancji i empatii wobec mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce i na Litwie
  • Promowanie polsko-litewskiej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
  • Wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja wolontariat
  • Promowanie 10-lecia działalności Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

W roku 2017 Komitet uchwalił dodatkowy priorytet związany z 10-leciem Funduszu. W ramach priorytetu specjalnego wybrane zostanie 10 projektów, które zostaną wpisane w oficjalny kalendarz obchodów 10-lecia.

Zmiany

W konkursie wniosków 2017 wprowadzono wiele zmian: zwiększyliśmy stawki na wyżywienie zakwaterowanie i wyżywienie, można więcej otrzymać na upowszechnianie rezultatów projektów.

Dodatkowo w konkursie wniosków na rok 2017, wnioski należy składać tylko w systemie online, nad którym obecnie pracujemy. Wzór wniosku dostępny jest w dziale Dokumenty.

Termin składania wniosków: wnioski można składać do 30 grudnia 2016 roku. Wyniki konkursu będą znane w marcu 2017 r.

Więcej informacji o konkursie wniosków na stronie Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.