Polsko-polskie projekty w eTwinningu


Program eTwinning już od dziesięciu lat umożliwia nauczycielom realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wielu nauczycieli obawia się jednak przystąpienia do programu ze względu na niedostateczne kompetencje językowe.

Pedagodzy rozwiązywali ten problem tworząc zespoły złożone np. z nauczyciela języka obcego, nauczyciela przedmiotu (np. biologii) i nauczyciela informatyki. Czasami nawiązywano też współpracę ze szkołami z Czech i Słowacji, ponieważ komunikowanie się w językach słowiańskich wydawało się nauczycielom znacznie łatwiejsze.

eTwinning krajowy

W tym roku eTwinning rozszerzył ofertę o pilotażowy program pod nazwą eTwinning krajowy. W jego ramach możliwe jest zarejestrowanie projektu przez dwie polskie szkoły. Nowy program to propozycja przede wszystkim dla nauczycieli z mniejszymi umiejętnościami w zakresie języków obcych czy obawiających się o swoje kompetencje językowe. Dodatkowo projekty krajowe mają tę zaletę, że nauczyciele mogą realizować te same tematy i zagadnienia z Podstawy programowej; mogą to robić w bardzo atrakcyjny sposób, motywujący uczniów do nauki, wykorzystując formę zabaw, gier i quizów czy organizując współzawodnictwo pomiędzy klasami i szkołami z różnych regionów Polski.

Pierwsze kroki

Przy okazji realizacji przedsięwzięcia nauczyciele poznają metody współpracy ze szkołą partnerską, platformę eTwinning, narzędzia internetowe Desktop (czyli pulpit nauczyciela) i TwinSpace: platformę do realizacji projektu. Mogą brać udział w kursach internetowych czy warsztatach organizowanych przez Krajowe Biuro, podczas których poznają darmowe aplikacje internetowe przydatne w działaniach eTwinningowych, takie jak: Glogster, Audiacity, WordPress, Hot Potatoes, kodowanie, komiks, Prezi, e-Safety i wiele innych. Pozwala to na zdobywanie i doskonalenie kompetencji cyfrowych, a w przyszłości będzie ułatwieniem przy realizacji projektów międzynarodowych.

Krajowe seminarium kontaktowe eTwinning w Krakowie

Pierwsze krajowe seminarium kontaktowe odbyło się w Krakowie w dniach 3-4 października. Spotkali się polscy nauczyciele, którzy rozpoczęli realizację projektu edukacyjnego ze swojej dziedziny z inną polską szkołą przez Internet. Seminarium zainaugurowało pilotażowy program „eTwinning krajowy”, który umożliwia realizację projektów eTwinning rejestrowanych przez polskie szkoły między sobą, do tej pory musiały to być szkoły z dwóch różnych krajów europejskich. Oczywiście założyciele projektów mogą zaprosić do współpracy większą liczbę szkół.

Po seminarium zarejestrowano 19 nowych projektów polsko-polskich, co jest niewątpliwym sukcesem nauczycieli eTwinningu krajowego.