Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018 – VII edycja konkursu


Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza VII edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018”. Wspieramy i dofinansowujemy projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Program kierujemy do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku 13-26 lat.

Wnioski można składać do 2 marca 2018 r.

Informacje dotyczące konkursu znajdziecie Państwo tutaj: http://www.cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,edycja_2018.html