Pomorze może uczestniczyć w programie eTwinning


Z uwagi na ogromne zainteresowanie tematem i popularnością eTwinningu w Polsce Krajowe Biuro Programu eTwinning przygotowało dodatkowe seminarium dla nauczycieli, którzy wcześniej nie realizowali projektów przy wsparciu tego programu.

CZYM JEST PROGRAM eTwinning?

eTwinning to współpraca przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Europie przy wykorzystaniu Internetu oraz nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych. Daje ona wiele korzyści zarówno nauczycielom i jego uczniom, jak i całej szkole.

W ramach programu eTwinning nauczyciele i uczniowie wspólnie realizują projekty przy użyciu technologii i narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (takich jak np. internet, blog, czat, wideokonferencja, poczta elektroniczna). W ten sposób doskonalą znajomość języków obcych, poznają inne kraje i kultury, przyzwyczajają się do pracy zespołowe, a także ćwiczą posługiwanie się komputerem.

Elastyczna formuła projektów pozwala w łatwy sposób zintegrować projekt z realizowanym programem nauczania, dzięki czemu wiedza przekazywana jest w atrakcyjny dla młodych ludzi sposób.

Ponadto w ramach programu organizowane są międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego, kursy e-learningowe oraz seminaria kontaktowe, podczas których polscy nauczyciele mogą spotkać kolegów z innych krajów i nawiązać współpracę pomiędzy szkołami, jednocześnie doskonaląc swoje kompetencje zawodowe.

Od tego roku szkolnego w ramach międzynarodowego programu współpracy uczniów i nauczycieli eTwinning przy wspólnych projektach będą mogły współpracować szkoły nie tylko z różnych krajów, lecz także z szkoły z tego samego kraju. Ruszył już pilotaż takiego rozwiązania.

Z tej możliwości skorzystać będą mogli także nauczyciele debiutanci w programie oraz mniej doświadczeni nauczyciele, którzy – zanim przejdą do projektów międzynarodowych – będą mogli zaznajomić się z zasadami uczenia się w projekcie partnerskim, a także zapoznać się z platformą eTwinning we własnym języku.

Więcej informacji >>

12-13 grudnia widzimy się z Państwem w Sopocie!

Tematem przewodnim spotkania jest „Mój pierwszy projekt eTwinning”. Zapraszamy na nie nauczycieli dowolnej specjalności, którzy chcą rozpocząć działania w programie eTwinning, zainteresowanych realizacją przez Internet projektu edukacyjnego we współpracy z inną polską szkołą.

Projekty, które powstaną w wyniku seminarium będą realizowane w języku polskim, a wszyscy partnerzy w projekcie to szkoły różnych profilów, w tym także zawodowe. Jest to doskonała okazja do realizacji projektu eTwinning przez nauczycieli nie znających języka obcego. Dlatego też, preferencje w zakwalifikowaniu się na seminarium będą mieli nauczyciele innych przedmiotów, niż język obcy.

Cel seminarium:

  • założenie projektu eTwinning przez każdego uczestnika seminarium, z wybranego przedmiotu lub między-przedmiotowego, z nauczycielem z innej szkoły.

Kryteria rekrutacji:

  • nauczyciel dowolnej specjalności (nauczyciele języków obcych będą kwalifikowani tylko w ramach pozostałych wolnych miejsc),
  • zarejestrowanie się w Programie eTwinning; [REJESTRACJA W PROGRAMIE]
  • poziom początkujący w eTwinning,
  • udział w seminarium eTwinning po raz pierwszy.

Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem w seminarium i spełniacie powyższe kryteria rekrutacji, wyślijcie swoje zgłoszenia. Wszystkich zakwalifikowanych na seminarium prosimy o zabranie ze sobą swojego sprzętu mobilnego, np. laptop lub tablet.

Termin zgłoszeń upływa 7 grudnia 2014 r.

Rejestracji w programie należy dokonać przed zgłoszeniem na seminarium (osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w seminariach i warsztatach programu eTwinning).

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom przyjezdnym, spoza Trójmiasta – nocleg w pokoju jednoosobowym oraz dodatkowo dla osób przyjeżdżających z miejscowości położonych powyżej 50 km od Sopotu – zwrot kosztów podróży komunikacją publiczną.