Ponadnarodowa mobilność uczniów – Dni otwarte


Zespół Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zaprasza na dni otwarte dotyczące nowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konsultacje indywidualne odbywać się będą w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142A, sala 358 A/B, III piętro, w godz. 9.00 – 14.00 w następujących terminach:

• 31.01.2019 r.
• 6.02.2019 r.
• 7.02.2019 r.
• 12.02.2019 r.

Podczas indywidualnych konsultacji istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji związanych z obszarem merytoryczno-finansowym projektu, prawidłowym wypełnieniem wymaganych dokumentów, obszarem działań w zakresie projektu a także odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii formalnych związanych ze złożeniem formularzy zgłoszeniowych.

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach indywidualnych prosimy o kontakt z zespołem merytorycznym PO WER SE pod nr tel. 224 631 314 bądź drogą elektroniczną: tomasz.walkuski@frse.org.pl

Więcej informacji na stronie projektu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pokrywa kosztów przyjazdu na spotkanie oraz zakwaterowania.