Poradnik dla wnioskujących w programie Erasmus+


Jak przygotować wniosek, by otrzymać dofinansowanie? Jak opracować spójną koncepcje projektu? Czego należy się wystrzegać, aplikując do programu? To tylko wybrane pytania, na które odpowiedzi można znaleźć w przewodniku dla osób aplikujących do programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Przewodnik przygotowany przez ekspertów Narodowej Agencji Programu Erasmus+ zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich etapów przygotowania wniosku (m.in. opracowanie spójnej koncepcji projektu, definiowanie celów, opisanie partnerów oraz uzasadnienie wyboru instytucji partnerskich, kalkulacja budżetu), a także realizacji projektu opartego o mobilności w ramach programu Erasmus+ Kształcenia i szkolenia zawodowe. W opracowaniu można znaleźć również praktyczne wskazówki oraz przykłady błędów, które najczęściej popełniają osoby przygotowujące wniosek. Warto również zwrócić uwagę na informacje oraz porady dotyczące upowszechniania rezultatów projektów edukacyjnych oraz wpływu, jaki przedsięwzięcie będzie wywierać na uczestników.

Zachęcamy do lektury!